16 - 28 - Op deze oude foto is het torentje van de Doopsgezinde kerk nog aanwezig. Helemaal links staat de woning van kruidenier Ootjer Strijbis (later schoenmakerij van vader en zoon Dekker en inmid dels vervangen door de woning van Leo Wissink). De pastorie heeft hier nog z'n houten topgevel. Na het kerkenhek (nieuwe spelling) komt het huis van de ont vanger van de belastingen in beeld. Uiterst rechts zien we nog net de oprit naar de wipbrug van Zwagerman (waar nu de grote brug naar de Zwagermanstraat ligt). Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. J. C. M. J. J. Wit voorzitter Dorpsstraat 205 Keuken secretaris Zwagermanstr2 Wiedijk penningmeester Dorpsstraat 60 Aalbregtse Westerweg 14 Kuiper-Wetsteen Smit Terdiekerweg 1 Burg. Kosterstr, 1733 1733 VN AN N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp Winkel Telefoon secretariaat penningmeester 0226 41 1611 0226 41 1246

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 29