- 26 - Het leven en werken van de familie van Jan de Wit. Een enkele keer krijgt het secretariaat een boekje toe gestuurd met de vriendelijke vraag of we daar wat reclame voor willen maken. Zo ontvingen we een aardige biografische streekroman met bovenstaande titel, geschreven door J.G. Jonker uit Sint Maarten, uitgegeven door 'de Coogh' in Bergen en o.a. ver krijgbaar bij verschillende boekhandels in Langedijk en om geving. Natuurlijk is het in de eerste plaats interessant voor familieleden, maar het stijgt daar toch ver boven uit. Met genoegen en uiteraard toestemming van de uitgever) nemen we hier een stukje over dat met Nieuwe Niedorp te maken heeft en een scherp tijdsbeeld oplevert: - Het was in 't voorjaar van 1897, moeder was weer eens te bakeren en Maartje deed de huishouding en ik zou net naar mijn werkhuis gaan, toen er een man aan de deur kwam. Hij stelde zich aan Maartje voor als de klerk van de Rijks ontvanger uit Nieuwe Niedorp. Zijn baas zocht een nieuwe dienstbode en daar hij gehoord had dat ze bij Jan de Wit een paar dochters hadden, kwam hij vragen of er misschien een van hen daar in betrekking wilde komen. Het waren mensen zonder kinderen, hij had een goede betrekking en ze zou het er heel goed hebben. Maartje had er wel oren naar en toen de man vroeg wanneer ze wilde komen zei Maartje "Nee, ik kom niet, ik doe hier de huishouding, maar mijn zusje hier", en ze wees naar mij, "die kan wel komen". Maartje groot en sterk en ik klein en tenger, dus dat was niet helemaal de bedoeling van de man. Maar Maartje had al resoluut besloten: "Hier Neeltje, die ken wel komen, ze is nog wel jong en klein, maar ze ken al pittig werke". En op de vraag van de man wanneer ze dan wel kon komen zei Maartje: "Nou, ze ken vanmiddag wel kome". Aldus besloten. "Ga jij maar effe naar Harmen Kramer te zeggen dat je niet meer komme, dan zal ik je spulle voor je klaar zoeke en dan zal ik je vanmiddag wel weg brenge"Dus zonder dat vader of moeder er wat van afwisten, werd ik als kind van nog maar twaalf jaar door Maartje als dienstbode verhuurd aan vreemde mensen in het verre Nieuwe Niedorp. Diezelfde middag gingen we op pad, van het Noordeinde langs de Laanderweg naar Verlaat en dan verder naar mijn nieuwe bestemming. Eindelijk bereikten we de woning van de Rijksont vanger. Een groot huis, halverwege Nieuwe Niedorp, naast de Doopsgezinde kerk. Beide bestaan thans nog, het huis was in 1977 bewoond door dierenarts Van der Kolk. We klopten aan en in de deur verscheen een vreemde mevrouw. Maartje deed het woord: "Hier is mijn zusje, die komt hier in betrekking". We moesten binnenkomen in de keuken. "Zo, zo, dus jij bent het nieuwe meisje", zei ze tot Maartje want de mevrouw was nog in de veronderstelling dat die grootste haar toekomstige dienstbode was.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 27