- 25 - Mijn moeder komt van Antwerpen. Mijn broer, Nicolas, was petekind van Dominee Nicolas Schermerhorn Ze wonen bij de familie Brouwer, onder de namen van GUILLAUME. Haar geboren naam was Ida-Sofia Barthelmess, 28 mei 1892. De rede van deze brief, zo lang mijn Moeder heeft geleven, mijn Moeder heeft iedere dag goed gespreken van de bewoners van Nieuwe-Niedorp zo vriendelijk, zo edelmoedig (ik zoek de beste woorden voor zijn gedachten vertalen) Mijn Moeder is overleden in 1989, 97 jaar oud. Ze was een vrouw van haar tijd, knap, verstandig. Ze heeft mijn vader in 1922 bekend. Ik ben geboren in Brussel in 19 24. Wilt U, in mijn naam, de inwoners van de dorp bedanken voor de geduld en solidariteit met mijn Moeder en haar zoon, Nicolas. Ik geef een paar briefkaart van deze tijd. Ik ben 72 jaar en mijn vrouw is van Amsterdam, we wonen in Brussel Dank voor Uw geduld, Jean De Boé, I, Forumlaan, Bus 17 1020 Brussel Naam van N.N.: Pauwels, Jo Visser, Van Lunteren, Wit, Keetman, UlibSinsin Escusen mijn taalfouten, A.U.B. Een heel aardig bedankbriefje, met de nodige moeite geschreven maar goed te volgen. Intussen wat contact gehad met mevrouw Ali Stammes-Brouwer uit Wassenaar, 92 jaar en nog b ij zonder helder van geest. Ze wist onmiddellijk over wie het hier gingr'Ja, Ida met haar zoon Nico.' Ze zag ze zo weer voor zich. Ook dhr. Jaap Arts wist zich het een en ander haarscherp te herinneren. Had notabene nog met Nicolas gespeeld op het pad van Lodder. Wist ook nog wat te vertellen over Van Lunteren, een vr ij gezel die in de proeftuin van Band werkte. Keetman was natuurlijk schilder Keetman van het Laagzijdje en de Witten gaven al helemaal geen probleem. Waren directe fa milie van de Brouwers. Alleen Pauwels, Jo Visser, Ulib(?) en Sinsin(?) blijven nog over. De laatste twee zullen wel anders gespeld moeten worden. Misschien weet nog iemand ze aan de vergetelheid te ontrukken. de secretaris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 26