- 22 - De toren van Nieuwe Niedorp op koeienhuiden? Kerktorens maken al eeuwenlang indruk op de omwonenden. Daarvoor zijn ze gemaakt. Ze behoren uit te stijgen boven het laag bij de grondse en een soort brug te slaan naar het bovenaardse. Maar afgezien daarvan, was men vaak behoorlijk onder de indruk van het bouwwerk op zich. Men verbaasde zich over de dikke muren die met hun enorme gewicht toch maar op zo'n klein stukje grond steunden. En wat was dat dan nog voor grond in ons lage Nederland. Slappe, natte, venige of rulle, noem maar op. Men zal zich vaak hebben afgevraagd, hoe het mogelijk was, dat er betrek kelijk weinig torens opvallend uit het lood hingen. Scheve torens zouden in de Hollandse kustgebieden schering en inslag moeten zijn, maar zo veel zijn er nu ook weer niet in de aanbieding. Als sprekend voorbeeld in onze omgeving geldt Medemblik met de toren van de St. Maartenskerk, maar ook de Nieuwe- Niedorper toren lijkt behoorlijk uit het lood geslagen. Als men goed kijkt zal men al gauw ontdekken dat het onderste stuk wel erg scheef staat, en dat men van daaraf kennelijk al lang geleden geprobeerd heeft de rechte lijn weer op te pakken Waarschijnlijk heeft men zelfs een heel stuk moeten afbreken om deze ingreep mogelijk te maken. Als we op wat afstand nog eens naar de spits kijken wordt de afwijking van de ideale lijn nog wat duidelijker. Toch blijft het een feit, dat veel van die zwaarwichtige reuzen honderden jaren lang verrassend standvastig bleken. Bedenkend dat heien van funderingspalen wel een uitvinding uit later tijd zou zijn, zat men met de vraag waarop die oude kolossen nou eigenlijk zouden rusten. Alsof men ingewijd werd in een bouwkundig geheim, werd zo af en toe verhaald over een wel zeer bijzondere fundering, namelijk "koeienhuiden". Als iemand dat over je dorpstoren verkondigde bleef je zitten met 't onaangename gevoel dat je vast een beetje dom was. Tè dom om te snappen hoe koeien huiden zo neergelegd kunnen worden, dat ze de druk van die vele tonnen steen kunnen opvangen en wegleiden naar.. Ja, waar naar? En in je bouwkundig onbegrip zette je het maar van je af in plaats van tegen te sputteren. De mythe van de koeienhuiden werd en wordt nog overal met verve gebracht en lijkt even onuitroeibaar als verhalen over de spectaculaire haringvisserij van Haringhuizen, het sneven van een Hollandse graaf op Winkelmade, het teloor gaan van de befaamde handelsstad Vrone of de Vikingen varend op de Langereis Mooie verhalen hebben een lang leven; de geschiedenis zit er vol mee In het blad van de Stichting Monumenten stond niet zo lang geleden een artikel van dhr. J. Hofmeijer die een verklaring probeerde te vinden voor het koeienhuidengeloof Hij begint met vast te stellen, dat een eventueel afdichten van een natte ondergrond met huiden alleen maar voor korte duur betekenis kan hebben gehad. Onherroepelijk zou na ver loop van tijd de boel gaan doorlekken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 23