wimmim - 21 - 't Lant tot Winckel: een kaartje uit het kaartenboek van het Hoornse Burgerweeshuis Ook deze copie is sterk verkleind. Laatstgenoemde landmeter tekende in 1658 het kaartje van een stuk land in Winkel. Brasser kwam voor het gehele perceel op 10 geersen, 9 snees en 12 roeden. De helft hiervan was eigendom van het Hoornse Weeshuis. Het aardige aan dit kaartje is, dat we hier wellicht de oud ste afbeelding van de Winkeler meelmolen te zien krijgen: nog een echte standerdmolen. Tot 1629 stond de meelmolen van Winkel aan de Dorpsstraat nabij het Marktgebouw. Omdat de molen - steeds meer last /P Pp —J Idhst c<rc van de bebouwing van de Dorpsstraat kreeg, werd het maalwerktuig ver plaatst naar de Bosstraat, op de plek (zie kaartje) waar tot 1995 de fa. Zeeman een winkel dreef Aan de bovenkant van het kaartje kunnen we nog zien dat de "Winckeler j Wegh" via een pijp- j bruggetje de "Wurchsloot" seerde De Wirgsloot ver dween bij de aanleg van de Hartweg. Hij kruis te de Bosstraat onge veer op dezelfde plaats u fW.SjV' gr*-,* k/1' iGjfli «v-o-.-lj, UyyO". p. fl pas- /llHiO I 6 S<S\ j) Jil 5- «-OtlIn' Jan Smit Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 22