1 - 20 - Dit is een copie van het meest interessante kaart- blad uit het kaartenboek van het Alkmaarse Man nengasthuis. Deze kaart van Adriaen Anthonis is afgezet in heldere kleuren en laat ons zien hoe het gebied buiten de Friese Poort er in 1570 uitzag. Ook deze copie is sterk ver kleind Een stuk land in Winkel op een kaart uit 1658. In het Hoornse streekarchief worden twee kaartenboeken van het Hoornse Burgerweeshuis zorgvuldig bewaard. Al bladerend in één van deze boeken stuitte ik enkele jaren geleden bij toeval op een kaartje van een stuk land in Winkel Het Hoornse Burgerweeshuis had op dezelfde wijze als het Alkmaarse Mannengasthuis haar landerijen in kaart laten brengen en wel door de volgende landmeters: Heinric Cor- nelisz. Pot, Pieter van der Meersch, Albert Jansz. van Dam, Bartelmieus Simonsz. en J. Brasser.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 21