- 18 - Over een kostbaar Alkmaars kaartenboek, hoe het waarschijnlijk verloren ging en later werd teruggewonnen. De Weel. Jan Keuken schreef het al in zijn artikel over 'het mysterie van de oude vijvers': het kadaster bestond in de 16e eeuw nog niet en als men zijn eigendommen wilde vastleggen, dan was de landmeter de aangewezen persoon om de omvang van de onroeren de goederen in een kaart vast te leggen. Het kaartje van een stuk buitendijks land bij het gehucht De Weel is zo ook ontstaan. Veel bijzonderheden zijn op dit kaartje niet te ontdekken. De grootte en de vorm van het eigendom waren alleen van be lang, hoe de directe omgeving er uitzag deed er niet toe en werd meestal weggelaten. Een slechte, verkleinde copie van het stuk land bij De Weel uit het kaartenboek van het Alkmaars Mannengasthuis. In kaart gebracht door Adriaen Anthonisz. in 1570.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 19