- 16 - Op zoek naar het woonhuis van Dirck Rembrantsz. II De in ons vorige blad beschreven zoektocht naar de woonplek van onze geleerde schoenmaker-sterrenkundige heeft enkele reacties opgeleverd. Eén daarvan is afkomstig van dhr. C. Rutsen uit Zuid-Schar- woude en lijkt een voorbeeld van wat men tegenwoordig zo mooi 'orale overlevering' noemt. Grootvader Hendricus Borst vertelde zo'n 60 jaar geleden, dat Dirck Rembrantsz. gewoond zou hebben op de plaats van een vrij groot pand dat veel Nieuwe Niedorpers zich ongetwijfeld zullen herinneren. In het voorhuis was een tijdlang een galanteriewinkeltje ge vestigd van Druif en het perceel stond op zeer korte afstand van het raadhuis, met eigenlijk alleen een timmermanswerk plaats annex woonhuis er tussen. Zo'n bericht is niet onplezierig, want het suggereert toch dat je met je overwegingen en conclusie redelijk goed zit. Maar wie heeft er nu gelijk? Bij overgeleverde geschiedenissen uit een tijd dat een goed verteld verhaal nog tot de normale dingen des levens behoorde, pasten natuurlijk ook de nodige korrels zout. Vooral als het om iets belangwekkends ging waarbij men zich graag betrokken voelde, werd de werkelijkheid gemakkelijk een tikkeltje uitgerekt of opgeschoven. Zo zal het best interes sant hebben geklonken om op hetzelfde erf te wonen als eer tijds Dirck Rembrantsz. Echt in hetzelfde huis was natuurlijk nog veel mooier, maar genoemde woning met voorhuis stond er in de 17e eeuw helaas nog niet en dan wordt 't lastig. Wellicht zijn in de loop van de tijd gemaakte opmerkingen als 'Hij woonde hier vlakbij' wat veranderd in 'Hij woonde ongeveer hier' om vervolgens dat 'ongeveer' weg te laten. Zoiets is denkbaar. Overigens is het wat verschuiven van na men vroeger schering en inslag geweest. (Een vorig artikeltje over de merkwaardige vijvers liet dat verse hij nsel al enkele malen zien Voorlopig houd ik Dircks woonplek maar op de veronderstelde plaats,zo ongeveer onder het westelijk deel van het voormalige raadhuis. Als men de waarheid in het midden wil leggen, dus precies bij het aardige huis annex timmerwinkelis dat nog niet zo'n gek idee. Voor het geval daar nog eens een herinneringsplaquette wordt opgehangen zal een toepasselijke tekst toch moeten be ginnen met een zinsnede als 'hier omtrent' of 'in deze om geving' danwel woorden van gelijke strekking. Herinneringsplaquettes verlevendigen de geschiedenis, leveren een bijdrage tot de eigen identiteit en zijn uiteraard toeris tisch interessant. Wat dat betreft passen ze helemaal bij deze tijd Verduistering/diefstal Enkele andere reacties op voornoemd artikel hadden vnl. te maken met genealogische belangstelling. De weergegeven naam lijsten wekten hier en daar nieuwsgierigheid.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 17