moet er toch een goede schots in liggen. Het voorjaar was droog en zodoende de grasgroei slechtAls het na een lange vorstperiode voldoende regent, dan herstelt de graszode zich wel van het doodvriezen, maar een droge maart en april na een strenge winter zijn voor de grasboeren een ramp. Vader had dit al zien aankomen en had z'n veebeslag beperkt tot 11 koeien en wat jongvee. En dat was nog veel te veel. Hij was verplicht haast al het land te beweiden en de gehele hooioogst bedroeg acht wagenvrachten, 't Was een ramp! Later hoorde ik dit allemaal vertellen. Een jongen van acht jaar is nog te jong, om dat te onthouden. In het laatst van augustus begon het pas te regenen en toen kwam er zoveel, dat spoedig de plassen op het land stonden. Dat kwam ook wel, omdat de vorige gebruiker, D.Nierop, z'n land slordig gebruikte. Het was slecht onderhouden en mager! Door die regen begon het wel weer wat te groeien en de stal tijd was normaal, begin november. Maar wat toen? Vader was zo verstandig geweest niet al z'n geld uit te putten. Mijn ouders hadden nog zeshonderd gulden achter de hand, toen ze in N.Nie- dorp kwamen. Maar voor het herfst was, was dat op. Er werden een paar koeien verkocht en met dat geld kon weer wat worden gedaan. Stro werd er van oom Kees betrokken en ook had vader nog wat haverstro van een paar ha bouwland, dat hij samen met oom Kees gehuurd had. 't Was van een stuk uitgemergeld land en het stro was niet langer dan een halve meter. - 11 - De boerderij uit 1860 (foto van schilderij)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 12