- 8 - Het vierde portret van Dirck Rembrantszvan Nierop is boven water. Mijn bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag -op die warme zomerdag in 1993- was gelukkig niet voor niets. In een vorig informatieblad meldde ik reeds de vondst van een verslag, waarin Abel Jansz. Tasman verhaalt over zijn expeditie naar het onbekende Zuidland in 1642. Dirck Rembrantsz. van Nierop heeft in verkorte vorm het rap port in één van zijn boeken opgenomen. Tasman beschrijft in dit journaal de ontdekking van Nieuw- Zeeland nog zonder Cook Strait, want deze zeestraat had Abel wel gezien maar niet met zijn schip verkend en bewust buiten het rapport gelaten In zijn boek "Oefeningen" uit 1674 heeft Van Nierop de expedi tie-resultaten van Tasman voor een groot lezerspubliek toegan kelijk gemaakt. Maar ik deed op de afdeling 'kostbare werken' van de Koninklijke Bibliotheek nog een leuke vondst: Ik kon op die warme zomerdag een vierde portret van Dirck aan m'n collectie toevoegen. In info-blad no.23 van Historisch Niedorp zijn reeds twee ver schillende portretten afgebeeld. In het tweede deel van mijn boek over "Dirck Rembrantsz. van Nierop 1610 - 1682" is o.m. een derde portret te zien. No II, een biezonder mooie afbeelding; vergeleken met no I wat frivoler van vorm.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 9