8. Gemeente OUDE NIEDORP. OUDE NIEDORP. De KERK heeft een koor, in een halven achthoek gesloten. Het schip had vroeger een zijbeuk, zooals blijkt uit de zuilen met achtkante basementen en lage, achtkante lijstkapiteelen, wier intercolumniën thans dicht gemetseld zijn. De kerk is van buiten bepleisterd, heeft steunbecren en een klein houten torentje op den westelijken gevel, waarin een klok hangt van 0.61 M. middellijn, met het randschrift: SOLI DEO GLORIA 1601 CORNELIS AMMEROY ME FECIT De kerk heeft houten gewelvenop een balk staat P Y HOPMAN ANNO 1665 G A BEECK. Op een andere MEESTER IAN LAMBERTS BYKERCK SECRETARIS ENDE TYS PIETERS DREY KERCKMEESTERS ANNO 1648. De predikstoel is van blank eikenhout. Hij is met Jonische kolonnetten en met bloem- en vruchtfestoenen, die goed gesneden zijn, versierd en draagt het jaartal 1670. Het doophek is van eikenhout, heeft gedraaide balusters en schijnt gelijktijdig met den predikstoel gemaakt. Ook de eikenhouten doopbanken, twee overhuifde gestoelten met Korinthische kolommen en een oostelijk binnenportaal, dat door ICorinthische pilasters geflankeerd wordt, schijnen uit het laatst der 17e eeuw afkomstig. Het kopenverk bestaat uit: een predikstoellezenaar, waarop het jaartal 1790, een voorzangers lezenaar, een zeer eenvoudige boog over het doophek en een doopbekkenhouder uit de 17e eeuw. Op het RAADHUIS, - een onbelangrijk gebouw, vindt men een sierlijke koperen kaarskroon met drie blakers en een I7e-eeuwsche deur, die goed geprofileerd is. b. ZIJDEWIND. De KERK is van steunbecren voorzien, zonder toren en geheel gepleisterd. Zij is thans tot school verbouwd. In den westelijken gevel staat een steen, waarop men leest: PIETERVEYNERT HEEFT - DE - EERSTE- STEEN AEN DESE KERCKGHE LEYT A° 1652 Aan den westelijken gevel hangt een klok, die in 1700 te Amsterdam gegoten is. Het muiverk is van Jacob Lammers, smid te Schermerhorn en draagt het jaartal 1653.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 8