ic ücii ijijeijatcii int iacr cm *5 ïjeren mtcrctjcjcbiï Op 'een grafzerk leest men DIRCK REMBRANDTS V N - OVT OMTRENT 72 JAAR MR IN DE WISKONST - HIER RVST DAT SCHRANDER HOOFT, DIE D ECLIPS RECHT VERLICHTEN, D ASTRONOMI WIST TE STICHTEN, SYN GLORIE NOOYT VERDOOFT HY TOOND CtNS DAT DE SON STILSTOND, D AERTICLOOT DRAAYDE, EN HOE DE DWAALDER SVVAAYDE, VYT WA ARE WYSHEYTS BRON SCHOON MENIGH HIERMEE SPOT, SYN WYSER DER PLANEETEN DOET ELCK DE WAARHEYT WEETEN NV RVST SYN SIEL IN GOD DEN 4 NOVEMBER 1682. Hieronder ziet men, in ingegrifte lijnen, een hemelbol. Op een andere grafzerk staat: MIERTJEN ICASTERKOMS LEYT HIER ONDER BY VELEN IS SY TOT EEN WONDER MAAGT, BR VYT EN VROV IN DAGEN TWEEMAAL ACHT SOO IS HAAR LYCK ALHIER TER AARD GEBRACHT OBIIT DEN 2r NOVEMB. 1669. Een derde zerk prijkt met een fraai gebeeldhouwd wapen in schildvormige om lijsting, waaronder: HIER LEYT BEGRAVEN HAVICK VAN VOLLENHOVEN, IN SYN LEVEN SCHOVDT VAN DE NIEDORPER COGGE, STARF DEN 13 JVNY 1634. Het RAADHUIS is nieuw, doch bevat een klok die 0.62 M. middellijn heeft, waarop als randschrift: Er staat op afgebeeld een engel, met de doek van Veronica en de boodschap aan Maria. Ook een kleinere klok die 0.33 M. middellijn heeft, is aanwezig; zij werd vroeger voor den veerschuitendienst gebruikt en heeft tot opschrift: SOLI DEO GLORIA 1690. Verder ziet men nog in het raadhuis oude gnielstceuen, van het voormalig raadhuis afkomstig. Een daarvan prijkt met het wapen van Karei V, een tweede met het wapen van Niedorp en het jaartal 1533. Een derde heeft ten opschrift: DE HEERE V GERECHTE HOVT en een vierde DAT HY V HEYL IN VREDE BOVT. Ook is ccn steen aanwezig, waarop staat: DE EERSTE STEEN HIERAN IIEEFT GELEGT SYMEN CÜRNELISZ. OVDEMAN l69522' De SLUIS vóór het raad huis bezit een fraai gebeeldhouw- den steen met het jaartal 1684. Het WEESHUIS is een nieuw gebouw. In den gevel ziet men echter een zeer fraaien gevelsteen met twee weezen, die het wapen van Niedorp houden, benevens twee leeuwenmaskers, alles uit het begin der 17e eeuw. Ook de gevel van het I-IUIS N°. 3S prijkt met twee leeuwen- maskers, van een gesloopt heeren huis afkomstig. Gevelsteen te Nieuwe Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 7