- 2 - Nieuwe Niedorp In 1963 is de in 1876/1877 gebouwde kerk afgebroken. De klok uit 1653, gegoten door de gebr. Hemony te Zutphen hangt nog steeds in de toren. De voorzangerslezenaar uit 1675 en predikstoellezenaar zijn nog in gebruik in de nieuw gebouwde kerk uit 1966. Naast de kerk bevinden zich de genoemde oude grafstenen. Het raadhuis is na de brand in 1973 verbouwd tot dorpshuis. De grote klok hangt vanaf 1991 weer in het torentje van het vroegere raadhuis. D e kleine klok kondigt het begin en einde van de schoolt ij d aan in de openbare basisschool 'De Snip'. Bij de brand in 1973 zijn de oude gevelstenen die op de zol der van het raadhuis waren opgeslagen, door de warmte aan stukken gesprongen. In de sluismuur bevindt zich nog de steen met het jaartal 1684 De mooie gevelsteen met de twee weeskinderen, is in de voorgevel van het voormalige wees- en armenhuis 'de Vijver hof' gemetseld. De twee leeuwenmaskers bevinden zich vermoedelijk in de gemetselde poortpilaren tussen de woningen Dorpsstraat 135 en 135a. Oude Niedorp Op 3 april 1977 is de kerk ten gevolge van blikseminslag door brand verwoest. Behoudens de boog over het doophek, ging het interieur eveneens geheel verloren. Van de klok is niets meer terug gevonden. Na in 1905 ingrijpend te zijn verbouwd, is het raadhuis in 1958 afgebroken. Zijdewind Tot in 1919 deed de kerk dienst als school, daarna als veestalling. In 1970 werd de kerk afgebroken. De klok hangt in het klokketorentje van de Nederl. Her vormde kerk te Nieuwe Niedorp. Over het genoemde uurwerk uit 1653 is niets bekend. Het recentere uurwerk dat zich in de kerk bevond staat in het gemeentehuis van Niedorp opgesteld. Aat Wit voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 3