- 30 - Het mysterie van de oude vijvers. II De Oraganisatie ter verbetering van de Binnenvisserij is gevraagd om inlichtingen over Westfriese visvijvers in de 17e en 18e eeuw. Men heeft in de eigen bibliotheek de no dige handboeken geraadpleegd, kortom z'n best gedaan, maar helaas tevergeefs. Het niet zo gekke idee, dat de grotere binnenstukken in die regelmatig gevormde percelen, ook vijvers zouden zijn geweest, moet worden verlaten. Op een fraaie kadasterkaart uit het begin van de vorige eeuw zijn deze stukken nou juist niet blauw ingekleurd, maar de stroken er omheen wel. Dat moeten dus sloten zijn geweest van enig belang. De blauwe kleur werd nl. gebruikt voor betrekkelijk brede wateren en belangrijke aan- en afvoersloten. Ook het instekend watertje in de meest westelijke hoek hoort er bij. De werkelijkheid blijkt dus hier precies andersom dan men zou verwachten. Het zou kunnen zijn, dat dit lage deel van de oude Kerker ij tpolder juist door het graven van brede slo ten en het daarna voortdurend uitbaggeren kon worden opgehoogd tot een minder drassig terrein. De vruchtbaarheid van het land was er natuurlijk ook mee gebaat. Deze methode is in onze waterrijke streken meer toegepast.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 31