- 29 - Of het veel winst afwierp? Ik denk wel van niet, maar je had je eigen melk en boter en als bakker had je toen nog al wat melk nodig, want het wittebrood werd toen voor het grootste gedeelte met volle, gekookte melk beslagen en niet zoals nu met magere melkpoeder en water. Het brood was toen over het algemeen ook lekkerder dan nu. De melk, die niet nodig was voor eigen gebruik, verkocht vader aan de melkboer en later, toen de kaasfabriek in Hoogkarspel was gesticht, leverde hij die aan de fabriek. Deze is gebouwd in 1889 en is nu opgeheven. Broer Dirk was gek van die boerderij; koeien, dat was alles voor hem. Hij was nog maar negen jaar, toen hij reeds leerde melken en hij heeft het meer dan zestig jaar gedaan. Hij was niet zo'n bijzonder sterke man, maar in z'n handen had hij zeker het juiste gevoel, dat nodig is, om een goede melker te zi jn Ik leerde melken, toen ik twaalf jaar was en hoewel mijn pres tatie in dat werk heel goed was, moest ik toch altijd in mijn broer de meerdere erkennen. De ziekte van vader heeft in zekere zin de gang van ons leven bepaald. Het was anders gegaan, als wij in Hoogkarspel waren gebleven in de bakkerijMisschien was ik bakker geworden, wie zal het zeggen? Er moest naar wat anders worden uitgezien. In Nieuwe Niedorp woonde een broer van moeder, Kees Rezelman. (wordt vervolgd) De terugblik van Piet Zwagerman begint natuur lijk in zijn geboorteplaats Hoogkarspel. Om het hele levensverhaal, dat vele bladzijden omvat, recht te doen, was het eigenlijk niet mo gelijk deze periode buiten Niedorp tot een kort fragment te beperken. De levensomstandigheden zullen indertijd in "De Streek" niet wezenlijk verschillend zijn geweest van die in Niedorp. Misschien een reden te meer om Zwagerman uit gebreid verslag te laten doen van een stukje geschie denis buiten onze eigen grenzen. Toch is het onontkoombaar om de honderden bladzijden geschreven tekst hier en daar wat in te korten en keuzes te maken. Anders zouden we over tien jaar zijn werk nog niet uit hebben en dat lijkt ons al met al een beetje te veel van het goede. De Redactie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 30