- 24 - kriek wel een uitgestorven diersoort is geworden, want de gemetselde ovens zijn hard aan het verdwijnen. Die ovens in mijn vaders bakkerij en van alle andere ouderwetse bakkerijen, werden gestookt met lange turf of met takkebossen. Mijn vader gaf aan turf de voorkeur en als de oven goed heet gestookt was, (witheet) dan werd de grote doofpot onder de ovendeur gezet. Met een lang ijzer, met aan het einde een dwarse lijn van ongeveer 2 decimeter, werd het vuur er uitgehaald in de doofpot. Dan werd de oven gedweild met een bult visnetten aan een lange stok en werden zo de laatste resten van het vuur verwij derd Om te voorkomen, dat de dweil in brand zou vliegen, werd hij eerst in het water gedompeld. Wolken stoom kwamen dan uit de ovendeur. Zoo gaat het in de nieuwe ovens wel niet. Onder de oven was het rijs-gat, waar het deeg kon rijzen, voor het in de oven ging. Als kleine jongen had ik reeds een hevige belangstelling voor de werkzaamheden in de bakkerijBehalve wit brood werd er ook roggebrood en beschuit gebakken. Het roggebroodsdeeg werd niet met de hand gekneed, maar met de voeten. Boven de kneedbak (trog) was een touw aan de zolder bevestigd en daar hield de bakker zich aan vast tijdens het kneden (trappen genoemd)Nog zie ik mijn vader z'n voetbad ne-men in een teil heet water en z'n voeten inwrijven, niet met zeep, maar met een stukje roggebroodsdeeg. Dat was vettig en gaf beslist geen zeepsmaak af. In mijn herinnering heb ik ook bewaard, de afrekening van de bakkerswaren, die vader van verschillende firma's betrok. Die kwamen elke maand of om de zes weken hun klanten langs om af te rekenen en nieuwe bestellingen op te nemen. Het beste staat mij voor de geest de reiziger van de firma Wessanen - Laan van Wormerveer. Dat was de heer Van der Knip, in die dagen een betrekkelijk, nog jonge kerel. In mijn ogen was hij een grote mijnheer. Hij liet zich de dor pen doorrijden in een vigelante, koetsier op de bok. Veelal had hij een lange jas aan met pellerine, dophoed op en een paar linnen geldbuidels in z'n hand. Als vader thuis was, rekende hij met vader af en anders met moeder, 't Geld werd op de tafel uitgespreid, rijksdaalders bij rijksdaalders, guldens bij guldens enz. Ook was er altijd wel wat bankpapier bij en gouden tientjes. Die waren toen in omloop. Van der Knip had voor de verschillende geldstukken ook verschillende zakjes en o.a. ook een dubbele buidel, die hij over z'n schouder droeg. En die zwaai met die buidel zie ik nog. Zo ging het toen. Ik weet niet, of vader ook geld ver zond Wessanen - Laan was vaders grootste leverancier, want daar had hij het meel van en die firma had de naam het beste produkt te leveren. En dan nog wat over de bakkerijVader was wel geen eigenlijke koekbakker, maar toch bakte hij janhagel, moppen en jodekoek. En met het Sinterklaasfeest was het heel druk in de bakkerij n.1. met het bakken van krentebollen en kleingoed (ook krente- brood)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 25