- 22 - Het levensverhaal van Piet Zwagerman. De periode Hoogkarspel. N.Niedorp, oktober 1967 Reeds lang koesterde ik de gedachte, mijn levensgeschiedenis te schrijven en tot heden (ik ben 23 september 80 jaar gewor den) is daar nog niets van gekomen. En laatst zei onze klein dochter, Tollien Zwagerman, nu opa, dan moet je er gauw aan beginnen, hoor! Zij dacht zeker, opa is al zo oud, hij kan wel geen tijd meer hebben. Maar stel je gerust Tollien, opa redt het nog wel een poosje en als ik alle dagen een paar bladzijden schrijf, dan zal het geen jaar duren en ik gevoel mij nog wel in staat dit te doen, al weten wijdat de dood onverwacht kan toeslaan Ik wil dit doen, niet, omdat ik mijn leven zo belangrijk vind maar ik heb veel gedacht, wat weten de mensen over het algemeen van hun voorouders? Weinig of niets! Wat weten wij van de omstandigheden, waaronder zij leefden, hoe zij woonden, hoe hun betrekkingen waren met hun familiele den en met de bewoners van andere plaatsen? Niet veel Persoonlijk weet ik nog wel iets over het leven van mijn grootouders, maar verder terug is het een lege ruimte. De familie Zwagerman is van ouder op ouder een Westfriese fa milie en onze zoon Jan heeft onze stamboom laten uitzoeken, zo ver dit mogelijk was. Die gaat tot 1686. Steeds maar weer voorouders uit West-Friesland en arme mensen Dagloner, boerenknecht, dat waren de beroepen van mijn voor ouders van vaders kant. Van mijn moederszijde is dit enigs zins anders. Mijn moeder heette Jantje Rezelman en haar vader was een ta melijk rijke boer en ook zijn voorouders waren boeren en land bouwers De naam Rezelman schijnt Reuzelman te zijn geweest, omdat hun voorouders kaarsenmakers waren en de kaarsen werden gemaakt van reuzel Die kunst was zeker van de familie bewaard gebleven, want moe der heeft wel eens verteld, dat zij in haar jeugd er ook nog aan had geholpen. Zij hadden de naam Rezelman reeds, toen het nog niet verplicht was, een achternaam te hebben. Hun afstamming is ook verder te achterhalen. De naam Zwagerman verschijnt pas na de Franse revolutie. Voor die tijd was het Dirk-Janszoon, Teunis Keeszoon enz. Met mijn vrouws familie is het ook iets anders. Haar naam is Jacoba Vel en de familie Vel was in West-Friesland reeds eeuwen een geslacht van betekenis en hun afstamming is ook verder te achterhalen, dan van de familie Zwagerman. Aan mijn vrouws familie is nog een eigenaardige geschiedenis verbonden Er is in de familie Vel een overgeleverd verhaal uit vroeger eeuwen, dat die familie afstamt van drie broers, die in het laatst van de zestiende of misschien iets later, met hun scheepje landden aan de Zuiderzeekust bij Aartswoud.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 23