- 20 - Gerrit Bras, een actieve ondernemer. De boerenzoon Gerrit Bras werd in 1898, onder de gemeente Oude Niedorp, geboren. Op elfjarige leeftijd werd hij schip persknecht op een zeilend turfschip. Dit werk bleef hij doen tot 1917 toen hij een jaar in militaire dienst moest. Na zijn diensttijd begon hij voor zichzelf als schipper, hij vervoerde voornamelijk steenkool voor de gasfabrieken. Al gauw breidde het bedrijf zich uit en kwam er een schip bij met een lange giek zodat het schip zichzelf kon lossen. De kolenvaart werd uitgebreid met een zand- en grindhandel. De opslagplaats voor dit materiaal was aan de oostzijde van het Noordhollands Kanaal bij de Stolpen. Het ging voorspoedig met het bedrijf en na enkele jaren be zat Gerrit vier schepen waarvan twee zelflossers. Alle schepen droegen de naam Zeldenrust. Om ze te onderscheiden waren zij genummerd van I tot IV. In 1929 werd de eerste vrachtauto, een zes cilinder Chevro let aangeschaft. Deze wagen was voorzien van een speciale trailer geschikt voor het vervoer van lang hout. de stalling van Gerrit aan De Dorpen in Schagen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 21