19 Pieter Spreecg is jammer genoeg niet te vinden, of hij moet ergens over het hoofd gezien zijn. Claes Gerr. Rijper staat in één van de lijsten van het Farni- liegeld (1674) als vijfde genoemd westelijk van Dirck, met zijn zuster Trijn als zesde en broer Cornelis als eerste. De beide broers houden zich bezig met bouwerije. Het is dus niet vreemd als er landerijen van hen in de buurt liggen. Dat er kavels gesuggereerd worden aan beide kanten van het raadhuis, van Claes aan de oostkant en -later in 1679- van zijn weduwe westelijkhoef t ook geen verbazing te wekken. De Rijpers zijn geen nieuwkomers. In 1654 staat de weduwe van vader Gerrit genoteerd in het Schel1ingboek op een plaats die niet ver af ligt van het stadthuys. En dat betekent dus ook niet ver van Dirck Rembrantsz. Een beetje spreiding, om niet te zeggen versnippering van landbezit was in de 17e eeuw net zo normaal als in 't begin van de 20e eeuw. Pieter Claesz. Buyten komen we al in 1654 tegen in het Schellingboekvervolgens bij het Haar dstedegeld in 1665. In 1674 staat hij in de lijst van het Familiegeld buyten de 2000 gld. een stuk westelijker in het dorp en wordt hij ge rekend tot de 'oude luyden' Zijn vader Claes Claesz. van Buyten werd al voor 1616 in het Kohier der Verponding genoemd, en wel op slechts enkele plaatsen vanaf het stadthuys. Hij vestigde zich als smid,, maar dan aan de westelijke kant. Tenminste, zo komt het over. We kunnen in elk geval stellen, dat ook de Buytens lang in de nabijheid van het raadhuis en vlakbij Dirck woonden. Waar zou het woonhuis van Dirck hebben gestaan?? Was het zo ongeveer waar nu de aardige timmerwinkel van Goet gevestigd is of nog wat oostelijker? Eigenlijk ligt het 't meest voor de hand om hiervoor het huis van schoenmaker Jan Cramer te nemen. Resten van de fundering van deze woning zullen nog wel te vinden zijn on der ons Dorpshuis, dat tot 1973 gemeentehuis was. Van de weg af gezien, het rechter deel! Misschien kan er nog eens een eenvoudige gedenkplaat worden opgehangen, desnoods om de hoek in de steeg met woorden als: 'Hier omtrent woonde de vermaarde Dirck Rembrantsz. van Nierop. (1610 - 1682) Schoenmaker-wiskundige-astronoom' en een aardige symbolische voorstelling van ons zonnestelsel. Jan Keuken Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. Wit J. Keuken CWiedijk M. Aalbregtse J. Kuiper-Wetsteen J. Smit voorzitter Dorpsstraat 205 secretaris Zwagermanstr2 1733 VN penningmeester Dorpsstraat 60 1733 AN Westerweg 14 Terdiekerweg 1 Burg. Kosterstr. 16 N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 20