- 17 - Iemand van buyten. Enige twijfel bekruipt ons, omdat het aantal bewoonde huizen tussen de Rembrantsz. en de Hoeff hier bij de 35 blijkt te liggen. 77 Jaar later worden er nog slechts 16 gememoreerd, nog niet eens de helft. En daarvan blijkt dan nog eens de helft onbewoond of gesloopt.. De Gouden Eeuw moet men dan wel erg ver achter de rug heb ben. En dat is ook zo, anno 1742. Maar je vraagt je af waar toch al die mensen zijn gebleven. Tegenwoordig is het aantal woningen tussen 't Dorpshuis en 't Hoefje aan de Hoogzijde weer om en nabij de 35 en dat verbaast ons niets. Het Schellingboek der Burgeren van Nijeudorp begint in 1654 met Willem Willemse Hoeff aan de Hoochsijdt. Dan volgt Roodt en iets verderop Bossenaer. Dirck Rembrantsz. staat hier genoteerd met zes geers land tussen Terdiek en de Langereis. In 1680 staat er: MrDirck Rembrantsz. 't halve huys en 3^- snees boomgaert. Omtrent 9 geers en l\ snees aan de quakelbrugh. er zouden 42 snees in een hectare gaan) Van belang is de boomgaard die kennel ij k bij het huis is ge legen omdat geen nadere plaats wordt aangegeven. Aan de oostkant wordt geen raadthuys vermeld -men int hier geen schellingen van zichzelf- maar er staat helaas ook niets over een tapperij. Vanaf Dirck richting oosteind komen we achtereenvolgens tegen: Corn. Claesz. Slotemaker, Symon Sypheer, Louweris Langedijck, Dirck Corn. Toebackvercooper Laatstgenoemde werd in 1674 meteen na de herberg genoemd. Dat geeft toch te denken. ansichtkaart van café en gemeentehuis '40-'45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 18