- 16 - Ingeseetene buyten het Capitael Hoochsijdt 1. Corn. Symonsz Kleyenburch 7 2. Jan Hoeff 2 3. Griedt Pieterse 2 4.JanSijgersen 2 5. Pieter Nanningsz 2 6. Dirck Cornelis 4 7. Meijns Gerrits 3 8Symon Jansz 4 9. Corn. Claesen 2 10.Aeltje Ariaens 4 11.Jan Glas 9 12.Dirck Cramer 4 Tussen Coeteburch en de Hoeff. v. 2000 gld. in 1674 pers ploeger en voerman per s linnewercker pers slotemaker per s linnewercker per s linnewercker per s toebackvercooper per s herberg of tapper ij per s een wijnich cramers- per s slotemaker/ nering per s cramersnering pers bouwerije pers. schipper Vergelijking met de familienamen uit 1742,zo'n 70 jaar later, levert weinig op. De herberg of tapperij van Meyns Gerrit 'z o u de boerderij annex tapnering van Trijntje Jacobs kunnen worden. Van een vlakbij gelegen smederij aan de ooste lijke kant van de herberg lijkt nog geen sprake. Dat is jammer, maar 't is niet anders. De naam Hoeff is ongetwijfeld een verkorting van de achter naam Van de Hoef zoals die voorkomt in het vroeg-17e eeuwse Kohier der Verponding. Het Hoefje heette dus bijna vier eeuwen geleden al De Hoeff, waarschijnlijk genoemd naar een boerderij, of anders (mede) naar een stuk grond met die naam (een hoeve lands). In het Quohier van het Haardstedegeit van den Dorpe en Jurisdictie van Nieuwe Niedorp, anno 1665, begint de lijst niet met het oosteind maar met de Hoochsijdt op de Rijdt, oftewel met MrJohan van Coeteburch. De meeste inwoners van Nieuwe Niedorp weten wel, dat de Koetenburg de naam is van de eerste boerderij aan de west kant van het dorp. Beide dorpseinden kunnen dus bogen op een zeer lange ge schiedenis. Dat is op zichzelf natuurlijk best aardig om te weten Dirck Rembrantsz. wordt ook op de lijst van het Haardsteden- geld genoemd. Hij zou samen met z'n broer Jacob 3 haardste den bezitten. Een 'kacgel' staat hier bovendien als iets uitzonderlijks vermeld. De meesten zullen in die tijd wel een soort open haard hebben gehad. Misschien moeten we ons hier een soort gesloten oven voorstellen, bedekt met tegeltjes zoals je ze nog wel in Duitsland aantreft. het woord kachel betekende oorspronkelijk gebakken tegel) Aan de westkant vinden we achtereenvolgens de namen van Dirck Cramer, Pieter Claesz. Buyten en Pieter Clyenburgh en aan de oostelijke kant -mogen we de volgorde ernstig nemen- Dirck Volckertsz, Pieter Bleker, Jan Cornelis Lan- gedijck en Jacob Collecteur en een stuk verderop de namen Bossenaer, Roosendael, Roo(d)t(s) en Hoeff. Deze familie namen kennen we ook uit 1674. Een teken dat we tenminste met het oostelijk deel van het dorp bezig zijn en de namen op de lijsten toch op een zekere volgorde staan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 17