- 15 - Een schoenmaker Estronomicus Jan Cramer was omstreeks 1742 zeker niet de enige schoen maker aan de Hoogzijde. Een paar huizen oostelijk van de 'tapneering' van Jan Egmond -naar alle waarschijnlijkheid nu café De Roode Eenhoorn van Niek Burger- woonde Cornelis Dirksz. Schoenmaker, simpelweg genoemd naar zijn beroep. In de omgeving van de Westerweg was schoenmaker Cornelis Tijsz. Stekelbos te vinden, zo'n beetje naast het zogenaamde Mennonite Preekhuys waarbij we er vrij zeker van kunnen zijn dat het hier nog niet kon gaan om het Doopsgezinde kerk gebouw dat wij als jongens zo goed kenden, nogal achteraf gelegen vlak bij het voetbalveld en in gebruik bij boer Bruin. Een paar huizen verder woonde zijn collega Arien Pietersz. Schoenmaker Voor de volledigheid wil ik ze hier noemen, om de schijn te vermijden dat de bewijsvoering te gladjes in elkaar is ge knutseld Het ligt voor de hand om nu maar eens te kijken naar de Kohieren van het Familiegeld in de tijd van Dirck Rembrantsz. zelf Als we 1674 nemen, komen we hem al vrij spoedig op de lijst tegen met als bijzondere aantekening: 1 persoon woonend bij de onderstaende is een schoenmaker Estronomicus. We zijn dus zeker aan het goede adres. Een probleem is al leen, dat men tegelijkertijd twee lijsten hanteert. Eén voor de meer gegoeden die over tenminste 2000 gulden beschikken en één voor de 'ingeseetene buyten het Capitael v. 2000 gld.' Dan blijken er verder nog lijsten te bestaan van z.g. aelmoe- seniers en van onvermogenden die nog eens 'buyten de be deling van aelmoesen' vallen. Voor het afleiden van de preciese woonplek van Dirck Rem brantsz. is dit allemaal niet bevorderlijk. Maar we zullen zien. We volgen hier beide hoofdlijsten vanaf het oosteind tot iets voorbij Dirck Rembrantsz., of het café. Quohier van de Familien binnen Nieuwdorp Alsmede de groot- heyt Neeringen Ende hanteeringen van de zelve. Hoochsijdt 1 e Wijert Willemsz Hoeff en zijn vrouw 2e Arie Claes Roodts en zijn vrouw bouwerije 3e Jan Willemsz. Winckel met 5 pers 9 9 9 9 4e Jan Jacob Willem Symons 4 pers 9 9 9 9 5e Pieter Bossenaer 4 pers bouwerije 6e Maritsen Rosendaels 2 per s 7e Lourix Psz. Langedijck 3 pers 9 9 9 9 8e Dirck Rembrantsz. 2 pers notitie zie boven) 9e Corn. Gerritsz. Rijper 4 pers bouwerije 10. Pieter Jan Piet weduwe, geneert huer (inkomen) met 11 Jacob Heyndricxz. 3 per s pontgaerder (belasting inner 12 Claes Gerritsz. Rijper 3 per s bouwerije 13 Trijn Gerridt Rijpers 3 pers twee kinderen, geneert haer met spinnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 16