- 14 - We stoppen deze opsomming ergens midden in het dorp. Het zou wat ver voeren om de complete lijst hier weer te geven, omdat de verleiding dan te groot wordt om overal commentaar op te leveren waarbij het doel uit het oog wordt verloren Een houten schoen. De hink-stap van onze tijd naar 1742 brengt ons al vrij dicht bij Dirck Rembrantsz. die slechts zo'n 60 jaar daarvoor de geest gaf. Die 60 jaar lijken betrekkelijk weinig vergeleken met de twee en een halve eeuw die wij hier even terugblikken op een deel van het dorp. Wat opvalt is het grote aantal huizen dat als onbewoond of gesloopt is aangegeven. Het blijkt echt schering en inslag tussen het oosteind en het raadhuis. Dat betekent uiteraard, dat hier verscheidene families in de eerste helft van de 18e eeuw of eind 17e eeuw vertrokken moeten zijn. We zullen ze straks wellicht nog tegen komen bij het bekijken van vroegere lijsten. Als we nu het genoemde raadhuis als uitgangspunt nemen en van daar om ons heen kijken, zien we direct naast ons 'de boerderij met tapnering'En een ietsje verder naar de oost kant een smederij.. Die situatie doet ons sterk aan onze jongenstijd denken: raadhuis, daarnaast het café De Prins Maurits met restant van doorrijstal en vervolgens de smeder ij van Lakeman! Een inmiddels al lang verdwenen pandje tussen café en smede rij als een commenijewinkelt j e lijkt best inpasbaar. Als we het kadasterkaartje er bij nemen zien we het café tegenover de Oosterweg. Op de plaats van het laat-19e eeuwse raadhuis zijn hier twee aparte panden aangegeven die met de zijgevels tegen elkaar leunen. We nemen aan, dat het rechter perceeltje het vroegere raadhuis was. Verder kan natuurlijk worden opgemerkt, dat in 1819 de smede rij van 1742 intussen totaal gewijzigd kan zijn en de boerderij tapperij ingrijpend veranderd in bij voor beeld een Hotel-Cafê- Restaurant (fraaie namen die onze herbergen vroeger in grote letters sierden om handelsreizigers te lokken). Kortom, zo'n kaartje is wel erg aardig, maar het heeft hier z'n beperkingen. Zo maar een grappig detail is het breed uitlopen van de Dorpsstraat tegen de zijgevel van het café. Ongetwijfeld i.v.m. de doorrijstal (op sommige oude foto's van de Prins Maurits is de zij-ingang duidelijk te zien, o.a. bij Jan Smit blz. 71). Het pandje vlak naast het vroegere raadhuis werd in 1742 be woond door Jan Cramer, een schoenmaker. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit het huis is geweest waarin Dirck Rembrantsz. tussen 1610 en 1682 gewoond heeft. Een houten schoen zou tot ver in de vorige eeuw in een raam kozijn hebben gestaan De Navorscher, blz. 268-269) de herinne ring wakker houdend aan Dirck Rembrantsz. en misschien tevens verwijzend naar latere schoenmakerijen die een graantje van de roem mee wilden pikken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 15