- 13 - 61 Lijste off Quohier van alle de Familien off Huijshoudingen en Contribuabele Persoonen onder de Jurisdictie van Nieuwe Niedorp met desselfs Professie, Ampt, Neeringen en wijse van bestaan 1742 Beginnend bij de Hoogzijde aan het Oosteind. 22 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. 36. 37 38. 39. 40/1 40/2 41 42 43. 44 45 46 47 48. 49. 50. 51 52 53. 54. 55 56. 57 58. 59 60. 62 63 64 65 66 67 68 gesloopt) boer en bouwerije gealimenteerd (ondersteund) geamoveert onbewoont Cornelis Tak Pieter Michielse onbewoont Aris Obdam boer bouwerije Cornelis Vos dagloon Dirck Sijmonsz. Veen clokkenmaker onbewoont geamoveert onbewoont s m e d e r ij e commenijewinkelt j e (levensmiddelen) boerderije en tapneeringe schoenmaker naijster /heeft een arm weeskind in de kost Eessen vlaswerker Maartje Pieters maartje Dirks Trijntj e Jacobs raadhuys Jan Cramer Maartje Simons Cornelis Jansz onbewoont Dirk Crommenie boerderije en bakkerije Hendrik Jansz. Snekes damschuyt Cornelis Granzijn praktiseert in de medicijnen boerderije dagloon dagloon en gealimenteerd dagloon cramerijewinkelt j e (huish. spul) en nayster kamster Pieter Koyman Maartje Gerrits Neeltje Gerrits Claas Mul Trijntje Jacobs en dochter geamoveert onbewoont Jan Claasz. Nierop cramer ij ewinkeltje en dagloon wed. Claas Schoenmaker dagloon en gealimenteerd Corn. Maijer timmerman Sijmon Corn. Wit damschuyt Willem Leendertsz. en zoon ketelboeter en Jan Bleeker timmerbaas Gerrit Jongerling damschuyt op Amsterdam Claas de Wit kaaskoper Cornelis de Adel met marktschuit op Amsterdam cramerijewinkelt j e en dagloon een hekelster (haalt vlas over de hekel) turfvulder Wiel boerderije en timmerbaas grutter boer(d)erije smederije Aagje Cornelis T r ij n Gerrits Willem Aarsen Jacob Cornelisz. Jan Roggeveen Arien Bes Smits werkhuysje Doeke Sjoerd cramer ij ewinkel en is smitsknecht Pieter v. Stameren chirurgijn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 14