- 10 - Dirck, de scheiding in het midden en met vervaarlijke snor, zit hier in vol ornaat les te geven aan toekomstige stuurlieden. 1675 De z.g. Schatkamer bevatte 'een grondige leere der Platte Kromstreekse Klootse driehoecken en dat door de Hoeckmaet, Raeck en Snylyn ofte haer logaritmus, als oock met uitpas- singen in een compas-kaert op verscheyden manieren' Voor de tafel zit een jongeman over een zeekaart gebogen. Misschien wel één van Van Nierops eigen kaarten, b.v. de wassende graden paskaart 'vertoonende alle de zeekusten van Europa' Deze kaart van Dirck Rembrantsz. is met waterverf ingekleurd, dus erg kwetsbaar, en was zeker niet voor gebruik op een schip bedoeld, maar meer voor een studeerkamer van een geleerde. In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam wordt deze kaart zorgvuldig bewaard. Het kaartbeeld bestaat eigenlijk uit twee delen, gescheiden door een verticale lijn: links Europa en het Middellandse Zee-gebied tot aan Skandinavie, rechts zijn de landen in en om de Noorde lijke IJszee voorgesteld, maar wel op een kleinere schaal dan het linker kaartdeel. In koper is de kaart gegraveerd en op perkament gedrukt, daarna uit de hand bijgekleurd en met goud 'gehoogd'. Jan Smit Winkel, oktober '95.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 11