16 - 6 - Op de foto uit 1968, het houten gedenkteken dat na het neerstorten van de Engelse Vickers Wellington bommenwer per in het weiland aan de Kanaalweg werd geplaatst. Een vijftal Tsjechische bemanningsleden vond de dood in het in de grond geboorde vliegtuig. Hun stoffel ij ke res ten zijn niet geborgen. Slechts één man wist zich met zijn parachute te redden. In later jaren is het houten gedenkteken vervangen door een hardstenen kruis met gedenkplaat. Uit eerbied voor hen die hun leven gaven voor onze vrij- heid is de grond inmiddels door de gemeente aangekocht. Op de achtergrond is de sinds 1908 niet meer in functie zijnde watermolen van de voormalige Kostverlorenpolder te zien Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. Wit J. Keuken C. Wiedijk M. Aalbregtse J. Kuiper-Wetsteen J. Smit voorzitter secretaris penningmeester Dorpsstraat 205 Zwagermanstr2 Dorpsstraat 60 Westerweg 14 Terdiekerweg 1 Burg. Kosterstr. 1733 VN 1733 AN N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 7