Plaatsing van een gedenksteen aan De Weel. Ter nagedachtenis aan de dood van Pieter Pater is er in de zomer van 1946 een kleine eenvoudige gedenksteen geplaatst op het erf van Hendrik Tamis aan De Weel. Jaarlijks was er in het kader van de dodenherdenking een so bere plechtigheid bij het monumentje waarbij de droevige ge beurtenis van 3 mei 1943 werd herdacht. Het onderhoud van het monumentje met inbegrip van de naaste omgeving was altijd in goede handen van de familie Tamis. .Wegens uitbreiding van de bebouwing op het perceel is het Monumentje ongeveer 20 jaar geleden weggehaald en helaas niet meer op een geschikte nab ij gelegen plaats herplaatst. Met dank aan Arnold Sandman en Nic. Stam Nieuwe Niedorp voor de verkregen informatie. april 1995 Aat Wit Jeugdherinneringen uit de oorlogst ij d. In 1941 waren overvliegende vliegtuigen tijdens de nachtelijke uren al een vrij veelvuldig voorkomend verschijnsel. Als zich in de naaste omgeving van ons dorp luchtgevechten afspeelden dan vonden mijn ouders het raadzaam om ons bed te verlaten en de huiskamer op te zoeken. Dit gebeurde ook in de nacht van 22 op 23 juni 1941. Het was toen duidelijk te horen dat een vliegtuig in moeilijk- heden verkeerde, al spoedig hoorden wij een zeer harde klap waarbij het duidelijk was dat het hier een neerstortend vlieg tuig betrof en geen afgeworpen bom. De volgende morgen was het al spoedig bekend dat er ten noord westen van Nieuwe Niedorp een vliegtuig was neergekomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 5