- 2 - En dan te weten, dat de naam Bruin veelvuldig in 't Waarland voorkomt Consternatie aan De Weel. In het nabij gelegen De Weel dat toen nog onder de gemeente Oude Niedorp behoorde, werd het optreden van de Grune Polizei in 't Waarland al spoedig bekend. Enkele kerkgangers die tegen achten naar De Weel terugkeerden gaven de zich nog buitenshuis bevindende bewoners de raad om met spoed in hun woning te ver dwijnen Pieter Pater die tussen De Weel en het Waarland woonde en zich nog bij De Weel op de weg bevond, zocht snel onderdak in een schuurtje achter het huis van Hendrik Tamis. In dat schuurtje was Tamis bezig met wat werkzaamheden te verrichten. Hij werd daarbij gezelschap gehouden door zijn buurman Jan Veul. Beide mannen waren op dat moment nog onkundig van datgene wat er in 't Waarland gaande was. Pieter Pater was nog maar net in 't schuurtje toen de mannen een lid van de Grune Polizei op een gevorderde fiets zagen naderen. Zij vonden het toen raadzaam f om de deur van het schuurtje maar dicht te doen.De Duitser die dit zag, wilde zich overtuigen van wat daar binnen gaande was, waarop hij de deur met een ruk opengooide. Hendrik Tamis en Jan Veul namen van schrik snel de benen en renden weg om in huis te vluchten. Pieter Pater die met een zwaar voorwerp in zijn handen stond, hief dit afwerend omhoog. Hij probeerde langs de Duitser te komen en gaf deze daarbij een duw. De Duitser viel bijna, maar wist zich nog staande te houden en zijn geweer op de vluchtende Pater te richten. Het eerste schot miste doel en be landde in een boom terwijl het tweede schot het huis van Tamis raakte Het derde schot was dodelijk en trof de vluchtende Piet Pater in zijn rug Direkt daarna arriveerden er nog enkele Duitsers die Cees, Piet, Siem en Hendrik Tamis uit huis haalden. Dit gebeurde ook met Jan Veul en Nic. Stam. Al spoedig bleek, dat de Duitsers voornemens waren om ook deze mannen om het leven te brengen. Zij maakten aanstalten om een mitrailleur voor dat doel in gereedheid te brengen. Dankzij de inmiddels gearriveerde, in de nabijheid wonende bur gemeester Bosma van Oude Niedorp, kon dit worden voorkomen. Hij wist de Duitsers ervan te overtuigen, dat de mannen onschul dig waren en niets hadden ondernomen ten nadele van het Duitse volk. De vader en broer van Nic. Stam, die alles vanuit hun woning hadden zien gebeuren, vluchtten van angst naar de buren wat echter door de Duitsers werd gezien. Ook deze beide mannen werden opgehaald om vervolgens met de anderen, lopend en met de handen omhoog, door de Grune Polizei naar De Posthoorn te worden gebracht. Toen zij daar arriveerden zagen ze dat de op gebrachte Waarlanders luisterend naar de naam Bruin, nog in de zaal werden vastgehouden. De ruim vijftig opgepakte mannen waren allen stuk voor stuk door de Duitsers ondervraagd naar hun be trokkenheid bij de samenscholing van de vorige dag. Dat deze razzia, waar een ieder die naar de naam Bruin luister^ de was opgepakt geen grotere gevolgen had, wordt toegeschreven aan de bemiddeling van Pieter de Geus uit Oude Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 3