Een geweerschot van de 'Grime Polizei' maakte op 3 mei 1943 een einde aan het leven van Pieter Pater. Om sabotage, samenscholing en dergelijke zo veel mogelijk te kunnen voorkomen, was door de Duitse bezetter de avondklok ingesteld. Dit hield in, dat de bevolking zich na 's avonds acht uur tot het krieken van de morgen niet buitenshuis mocht bevinden. Over het algemeen hield men zich daar wel aan, want iemand die zich in de zogenaamde spert ij d toch buitenshuis be vond en daarbij werd betrapt, kon rekenen op een zware straf. In kleinere plaatsen of buurtschappen waar zich hoogst zelden politie of Duitse militairen lieten zien, ging men wat gemak kelijker met het spertijd ver bod om. Dit was ook het geval in 't Waarland waar vooral de wat oudere jeugd tijdens zomerse dagen elkaar in de avonduren na achten nog opzocht om de dingen van de dag te bespreken. Blijkbaar waren er bij de politie klachten over binnengekomen want in mei 1943 kontroleerde de opperwachtmeester der mare chaussee Willem Bruines uit Nieuwe Niedorp, bijgestaan door een politieman uit de omgeving, of het verbod voldoende werd nageleefd. Per motor met zijspan maakten zij samen tijdens de avonduren een rondrit over de polderwegen en door de dorpen in de omgeving van Nieuwe Niedorp. In het Waarland trok een groep inwoners er zich echter weinig van aan toen zij door de politiedienaren werden gesommeerd om zich ogenblikkelijk van de openbare weg te verwijderen en binnenshuis te blijven. Op het pleintje voor de winkel van kruidenier Cor Bruin, op de hoek van de Kerkweg met de Veluweweg, was die avond dan ook toevallig extra veel volk op de been. Onderwerp van gesprek was het al dan niet mee zullen doen aan een algemene staking tegen het besluit van de bezetter, om de leden van het voormalige Nederlandse leger weer in krijgsge- vangenkampen onder te brengen. Omdat de gemoederen dien ten gevolge nogal verhit waren, tartte men de politiemannen door hen de doorgang min of meer te verhinderen. Dit had tot gevolg dat Bruines en zijn collega hun evenwicht op de motor met zij span verloren en voor de vlakte streken. Het laat zich raden dat dit grote hilariteit bij de aanwezigen teweegbracht Dit voorval zette uiteraard kwaad bloed bij de Duitsgezinde politiemannen, met gevolg dat zij de samenscholers dreigden met harde maatregelen, waarbij wel eens doden zouden kunnen vallen als zij de avondklok bleven negeren. Razzia door de Grune Polizei. Dit gebeuren is kennelijk aan de Duitse bezetter gemeld, want de volgende avond, op 3 mei 1943, kwam er 's avonds tegen acht uur een Duitse legerbus met ongeveer 25 militairen van de Grune Polizei (Duitse militaire politie) in 't Waarland. Wie zich na 20.00 uur nog buitenshuis bevond werd opgepakt en naar het plaatselijke café De Posthoorn gebracht. Er werd daar bij zeer gericht naar personen met de achternaam Bruin gezocht. Wie volgens zijn persoonsbewijs deze naam bij de geboorte had ge kregen, werd zonder pardon, ook vanuit zijn woning, meegenomen en naar het café gebracht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 2