- 28 - Deze veronderstelling is juist met het oog op de vervallen v ij ver zo gek nog niet. We hebben hier dan met de opvolgers te maken. In de kleinste steekt een soort schiereiland het water in. Een dammetje waar vanaf misschien de vis gevangen werd? Helemaal duidelijk is het nog niet allemaal. Dus is er wat historische informatie opgevraagd in den lande over Hollandse visvijvers in het verleden. Tot dusver is er nog geen antwoord binnengekomen. Wat de afgeleide benamingen betreft: het kan ook zijn dat de Vijverweg naar de tweede generatie vijvers is genoemd, maar in elk geval niet naar het gebied aan de overkant van De Rijd wat al lange tijd bekend staat als De Vijver. Waarschijnlijk heette dat in vroeger tijd De Vijverlanden (liggend achter de naamgevers). In het Westfries is het de gewoonte om allerlei dingen kort te zeggen waardoor namen wat verbasterd raken en verklaringen nogal eens op het verkeerde spoor zitten. Vrije reed, padt en dreef. Op onze kaart wordt gesproken over de nieuwe rijweg over 't land van Cornelis Langedijk. De oude weg liep gedeeltelijk langs de oude vijver bij de zogenaamde vaste brug en heette daar LangeloffswegVolgens de cahiers der belastingen in het oud archief N.Niedorp woonde hier indertijd een Langeloff Cornelissen op de Rijdt. Als men vroeger een weg naar iemand noemde was dat min of meer zijn eigen pad. Het was een aardige en praktische gewoonte die bij de kleinschaligheid paste. Omgekeerd noemden ze jou naar een karakteristiek deel van de omgeving, b ij voorbeeld Op de Rijdt als dat met je woning of je land te maken had. Een andere figuur die we hier tegenkomen is dominee Dorislaar die in 1685 vlak bij de Kerker ij dt een stuk grond bezat dat Dorislaars Bos werd genoemd. Bij bos hebben we hier waarschijn lijk te denken aan rietbossen en struikgewas. Vast niet aan hoog opgaand hout. Men moest van dominee toestemming kopen voor vrije reed, padt en dreef, zeg maar overpad, om op de Dorpsstraat te komen. Dat gold voor een aantal boeren. De vaste brug die ergens in het begin van de 18e eeuw gelegd werd tussen de nieuwe polder en de Kostverloren polder over de brede vijver leverde uiteindelijk allerlei problemen op die gerechtelijk moesten worden uitgemaakt. Het ging daarbij over dammen, hoofden en schoeiingen die de normale waterlozing zouden belemmeren. Zo'n Jacob Egmond hoorde ongetwijfeld tot de Rijkdom zoals men dat toen noemde. Hij was burgemeester en hoogheemraad van de Hondsbosse. Kortom een man van gewicht en Koeman hoorde ook zeker tot de gegoede boeren. In elk geval krijgen de heren precies te horen waaraan ze zich voortaan te houden hebben, hoe hun vaste brug met bijkomende werken mag worden uitgevoerd. In geen geval dammen of schoei ingen dwars door de oude v ij ver. Het dossier staat bol van de Latijnse en kwasilatijnse termen en is voor buitenstaanders niet of nauwelijks te volgen. De inhoud doet er hier trouwens ook weinig toe.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 29