- 27 - De Vijverweg zal zijn naam niet te danken hebben aan de landerijen aan de overkant van De Rijd, maar aan een tamelijk brede sloot die dwars door het Rijderpoldertje liep. Hij staat op het kaartje genoteerd als 'dit is een vervuy 1de sio-ert vijver' Het woord sloot werd door de overigens onbekende landmeter doorgestreept en vervangen door vijver. In de tekst komt dit water herhaaldelijk ter sprake als 'oude vervallen vijver' en één keer wordt er aan toegevoegd 'dit is een visrijke vijver geweest'.. Dit brengt ons tot de intrigerende vraag wat men hier eigenlijk onder vijver verstond, 't Lijkt erop dat de naam hier gebruikt werd in zijn oorspronkelijk betekenis, afgeleid van het latijnse vivarium, dus een visvijver. Dat komt nogal merkwaardig over omdat we vandaag de dag denken dat er indertijd open water genoeg was en dat er, afgezien van wat karperkweker ij en bij adellijke landhuizen niemand het in zijn hoofd haalde om speciale visvijvers aan te leggen de oude vervallen visrijke vijver Als we nu eens kijken naar een kadastraal overzichtskaartje van zo'n honderd jaar later dan zien we dat er in het z.g. Noorder stuck, zowel tegen De Rijd als tegen de oude v e r - vuylde v ij ver aan twee opvallend gevormde stukken zijn inge tekend. De betekenis daarvan was ons steeds onduidelijk. De heer K.C. de Boer, speciaal geïnteresseerd in deze omgeving omdat hij daar een recreatiewoning bezit, veronderstelt dat deze stukken wel eens vijvers zouden kunnen zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 28