- 26 - Ter verduidelijking van de misschien wat moeilijk leesbare teksten op het kaartje: 4 t Oosterstuck van de R ij der Polder. 5. van dit land is alt ij t over de vaste brug gereden. 6. het Middelstuck. 7t wester stuck 8. dit is een vervuijlde s4-e-et vijver 9-10 dit is de selve vervuijlde vijver 30 voeten wijd. 11. dorislaars bos. 12. t stuck j e land dat de kerkerijt bemaalt beseten bij Corn. Langdijk 13. Costverloren Polder 14. los brug dat weggenomen wort. 15. dit stuckjen leijt ook in de Rijdt is altijt over een losse brug gereden, om dat het door een wyde v ij ver van het andere land gescheyden is t Noorder stuck 16. de nieuwe rijweg 17. Costverlorens kade off rijpad tegenwoordig 18. buijten dese weg is het ook het land van Cornelis Langedijk. 19. hier terzijde leggen nog wel 15 stucken land die ook over Corn. Langedijks land mogen rijden, die mede benevens de kerkerijdlanden in t jaar 1686 een vrije reet, dreeff en pad hebben gekogt. 20. dit land dat in deze bogt legt moet over dese brug, en verder over t land van Corn. Langedijk, tot de heereweg toe, waarvan het pad mede A° 1686 is gekogt. 21. hier agter syn mede nog landen die over bruggen in dit land komen en haer uytpad in 1686 mede hebben gekogt. 22. Kostverloren molen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 27