~h u. •yfUiT X ch Oo ge QuV&J^ t/l* £- Ot>£\. LM 0jJAjA, LJ tJLhj A »ViV £\.t*.tj CjC-\St)-*4+ cn.i.t '~c)a^h- -CCt* U?ycU- VyVtV"^1^ ^L-(~ O.K*^C\d ^£Hi{) *S~fc,hzt4 £^S-t, t»^ *a~^£L£ 6~ .£\j EOQ-ADj&J2t^'-&u,fra^/~ g^r. 'T Ou-£~D 9j/j ft, f~ -TA* f-t>i~ Cs,- OVvS/ -f. yltcv h, v AudA^ U^ACc, l-ijro. l-O J*d j J yfrx. e,Wc^ Lcu^d OtO p y_ ->qJJ V (J .rN n. O ovtV ^rrt^.-. ^a^öt/A/ LCLCU! -UU>^U~ fayJ-cc^ d*.J i-&c\.sx> e.L+.y' Q«5 Lu\Ac^/~U-j >-OIA*I^JM-» -4~J a-.V~ iC (Jtfo t' i -. \s\(_j i t iVl ''1 itJ Ajj£ec*~ chu*tyfc^ I y I fvS,u>«M~ w/ X'ejd'Jl :\-üfi'\jt^r^y j 1t*J-£iA, j' tA^f- Kaart van de Kerkerijt Polder en aansluitend deel van de Kost- verloren Polder. Getekend 1730. Vergelijking met de kadastrale kaart laat zien, dat uitgaande van de Dorpsstraat alle poldersloten en wegen naar links moeten worden ge draaid, variërend van meer dan een kwart slag tot een achtste. ho -O CiC~.Sk>è&! Ui t

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 25