- 23 - Het mysterie van de oude vijvers. Als men onroerend goed koopt wenst men vanzelfsprekend te weten waar de officiële grenzen van het perceel liggen. Elk metertje is er één. Daarvoor gebruikt men dan kadastrale kaarten. Wil men een procedure aanspannen omdat men het niet eens is met de uitvoering van bepaalde rechten en plichten op een stuk grond, dan grijpt men al gauw terug op dezelfde kaar ten. Dat spreekt. Een paar eeuwen geleden toen het kadaster nog niet bestond liet men in dat soort gevallen een landmeter opdraven die de situatie met zijn tekenpennetje vastlegde en verduidelijkte. Een officiële landmeter was niet de eerste de beste, maar een beëdigd vakman die de nodige proeven van bekwaamheid had af gelegd Er zijn duizenden kaarten gemaakt die voor een deel bewaard zijn gebleven, maar dan helaas dikwijls losgemaakt van de wat muf ruikende stukken waar ze bij hoorden en men dacht daar nog aardig werk mee te doen. Het was een behoorlijke miskleun, want alleen het deel van de tekening dat direct te maken had met het eigenlijke onderwerp werd betrouwbaar weergegeven en dan nog slechts voor zover dat dienstig was. Een massa kaarten geven dus niet alleen allerlei onduidelijke informatie over een onbekend onderwerp, maar leveren daar omheen vaak een verdraaid beeld van de werkelijkheid. De bijgaande kaart is daar een schitterend voorbeeld van. Het is eigenlijk een zeer grove schets van het gebied ten oos ten van de vroegere (Kerke)Rijd van Nieuwe Niedorp. Gemaakt omstreeks 1730. Vergeleken met de huidige situatie zou het 't recreatiepark met inbegrip van jachthaven, zwembad, restaurant plus nog een stuk aan de overkant van het kanaal ruimschoots omvatten. In het begin van de 17e eeuw bestond een groot deel van dit gebied nog uit rietlanden. Ter illustratie hiernaast een tekeningetje naar een afbeelding van Gerrit Dirksz. Langend ij k uit 1611. In 1635 werd een en ander in gepolderd onder de naam R ij der polder of polder Kerker ij d(t). Genoemde kaart is hier samen met alle b ij behorende paperassen bewaard gebleven. En wel bij nabestaanden van een zekere Jan Koeman die omstreeks 1730 samen met Jacob Egmond eigenaars waren van genoemd poldertje, en in een geschil verzeild raak ten met Cornelis Langedijk die eigenaar was van het aangren zende oude land van de Kostverloren polder. Alleen over diens land had men verbinding met de Dorpsstraat. Via een brug kwam je over de Voorsloot. We herkennen in dit overpad de latere Vijverweg en natuurlijk de Bullebrug die wel naar het verweiden van stieren uit de gemeen teboerderij genoemd zal zijn. Maar ook dat is van latere tijd. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 24