- 5 - 15° Een illustratie uit Dirck Rembrantsz. van Nierop zijn boek "Des Aertryks Beweging en de Zonne stilstant" uit 1661. Op deze tekening van Dirck zien we de beweging van de aarde rond de zon. Het kaartbeeld begint er bij Dirck al aardig op te lijken, hoewel het poolgebied nog voor een deel in nevelen is gehuld en voor de westkust van Noord-Amerika een enorm lang en smal eiland is gesitueerd, dat er toch echt niet thuishoort. Kanttekeningen Abel Tasman werd in 1634 door de Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) tot schipper aangesteld. Aanvankelijk verkende hij het gebied oostelijk van Japan. In 1642 kreeg hij opdracht om het legendarische 'Zuidland' te zoeken, dat als een reusachtig continent ergens op het zuidelijk halfrond zou moeten liggen.. Hij zeilde om Australië heen zonder dat hij zich dat bewust was, ontdekte het eiland daaronder dat later naar hem genoemd zou worden, Tasma- nie, en vervolgens Nieuw Zeeland,door hem Staatenlandt genoemd. Pas bij een latere tocht bezocht hij Australië, oftewel Nieuw Holland. Wegens mishandeling van een ondergeschikte werd hij door de V.O.C. ontslagen en vestigde hij zich als koopman in Batavia. Het door de Griek Theopompus verzonnen Zuidland, zo'n 350 jaar voor Christus, met zijn veronderstelde rijkdommen, eindeloze grazige weiden, prettig klimaat en reusachtige mensen, bleek pas in de 18e eeuw definitief n i e t te bestaan. j .k.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 6