120 ton) onder schipper Yde Tjaertsz. Holman en de Zeehaan (een Fluit) onder Gerrit Jansen. Beide schepen vertrokken op 14 augustus 1642 uit Batavia; Tasman was commandant van de twee expeditieschepen. Francois Jacobsz. Visscher was piloot-majoor (le stuurman) aan boord van de Heemskerk. Hoewel Tasman in 1642 Cook Strait ontdekte (de zeestraat tussen het Noordereiland en het Zuidereiland van Nieuw Zeeland) heeft hij deze ontdekking niet gemeld. Op 24 december 1642 vond Tasman een doorgang naar het oosten waar een sterke stroming heerste, maar door het slechte weer kon deze doorgang niet verkend worden. In het latere rapport van Tasman wordt met geen woord over deze mogelijke passage naar de Chileense kust gesproken. Tasman diende na de expeditie ook nog een kaart in waarop de doorgang zelfs geheel ontbreekt. Die kaart is een valsificatie van Tasman, want z'n collega, piloot Francois Jacobsz. Visscher bracht een kaart in omloop waarop de opening van Cook Strait wel is aangegeven. Waarschijnlijk was Tasman bang voor z'n bazen in Batavia. Als hij Cook Strait op z'n kaart had vermeld, dan was ongetwijfeld het verwijt gekomen, waarom hij deze wellicht zeer belangrijke doorvaart (open route naar Chili) niet met z'n schepen had ver kend Jan Smit Voor dit artikel heb ik veelvuldig geput uit het belangrijke werk "Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw Zeeland" van B.J.Slot. Verder: Dirck Rembrantsz. van Nierop "Tweede deel van enige Oefeningen" 1674. Dirck Rembrantsz. van Nierop 1610-1682, deel I en deel II van Jan Smit. De schepen van Tasman voor anker liggend op de rede van 't eiland Amamocka (Rot(t)erdam)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 5