En natuurlijk is Dirck niet te beroerd om de heren examinatoren van een uitgebreid antwoord te voorzien zie D.R. v. N. deel II, blz. 90). Tot examinator in dienst van de V.O.C. heeft Dirck het niet gebracht, wel was hij extern adviseur van de V.O.C. voor de navigatiemiddelen op de schepen. Dus Dirck gaf advies bij de aanschaf van nieuwe navigatie-instrumentenwaaronder ook boeken en kaartmateriaal. Het valt zo wel te raden hoe hij aan Tasman z'n expeditierapport is gekomen. Arnoldus Montanus. Van Nierop was niet helemaal de eerste die over de ontdekkingen van Tasman publiceerde. Er was al eerder nieuws uit de V.O.C.- burelen gesijpeld, maar dat waren vrij summiere navigatiegegevens en soms nog onjuist. In 1671 drukte Arnoldus Montanus in zijn boek "De nieuwe en onbekende Weereld" een verhaal over de Tasman-expedities van 1 642-1644 af. Na deze populaire versie van Montanus kwam Dirck Rembrantsz. van Nierop drie jaar later met een publicatie die wel wat meer pretenties had. Het werd een gedegen samenvatting van het officiële rapport in zijn boek "Tweede deel van enige Oefeningen" Van Nierops tekst heeft dezelfde afwijkingen als bij Francois Valentijn, die in 1726 in zijn boek "Oud en Nieuw Oost Indien, deel 3",over Tasmans ontdekkingen schrijft; Dirck deed dat al vijftig jaar eerder. Aangezien Valentijn zo goed als zeker, de derde versie van het officiële rapport gebruikt heeft inmiddels is het rapport uit het Algemeen Rijksarchief verdwenen) is het aannemelijk dat ook Nierop zich van deze versie heeft bediend.. Van Nierop en de Royal Society. Van Nierops geleerde boek met het verhaal over de Tasman-expe ditie naar het onbekende Zuid-land, waabij hij Nieuw-Zeeland ont dekte, circuleerde onder intellectuelen. En dat was de wereld waarin veel internationale contacten bestonden. Robert Hooke publiceerde een Engelse vertaling van Van Nierops samenvatting in een verhandeling van de Londense Royal Society in 1682 en werd later nog eens herdrukt in een verzamelwerk van reisbeschr ij vingen in 1694. Van Nierops versie van de Tasman-expeditie hoorde ook bij het materiaal dat James Cook voor zijn reizen gebruikte. Nog belangrijker voor de internationale bekendheid van Tasmans ontdekkingen was de in 1722 in Amsterdam gedrukte Franse ver taling van Van Nierops samenvatting door Coréal. Via deze vertaling kwam de tekst terecht in veel vertaalde en wijd circulerende verzamelingen van reisverslagen. Dirck Rembrantsz. van Nierop is dus één van de eersten geweest die met zijn samenvatting de ontdekkingen van Abel Jansz. Tasman uit Lutjegast onder de aandacht van een internationaal publiek bracht Cook Strait De expeditie van Tasman in 1642 naar het onbekende Zuidland werd met twee schepen gemaakt: de Heemskerk een Jacht van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 4