- 29 - 26. Het Bronslootboschomstreeks 1615. 27. Het Roghslootbosch 1637). Beide namen zijn gebleven. 28. Het Eerste stuck v.h. Rommelbosch (1624). In 1640 werd er aan toegevoegd 'genaemt De Zoutpan'In 1722 nog het Eerste stuck v.h. Rommelbosch met zijn aencleven. 29. In 1615 Het Ander stuck van dien. Het Suyder Rommel bosch in 1722 en Groot Rommelbosch in 1813. 30. Het Noordeynt of Noorder Rommelbosch (1722). Later het Klein Rommelbosch. 31. In 1610 al de Camer en dat veranderde niet. 32. Omstreeks 1615 Addinghelant en dat klopt met het feit dat de Braakmolen of SI ij persmolen in 1575 verplaatst zou zijn naar het Addingelant. Omstreeks 1624 worden 'de bosschen van Add.lant' er nog aan toegevoegd. In 1655 komen we het tegen als Hoekstuk, maar in 1669 heet het ineens het Derde stuck met het Riet van de Camer. In 1722 wordt het betiteld als 't Derde stuck van de Segerijt van 't Gansebosch. Geen enkel stuk levert zo'n verscheidenheid aan namen. Kennel ij k was het oorspronkelijke Addingelant een heel gebied tussen de Cromme Gouw en de landerijen bij de Westfriese Dijk zuidelijk van het uitgebreide Segerijdtgebied. Maar er komt nog een belangrijke naam naar voren: het Ganse bosch. 33. De Suyderste helft v.h. Gansebosch, omstreeks 1610. Het Tweede stuck v.h. Gansebosch in 1722 en het Tweede stuck oJ_ Gansebosch in 1813. In 1850 is de naam De Meekrap. 34. Uiteraard het Noorderste v.h. Gansebosch (1610). In 1722 't Noorderstuck van het Riet v.h. Gansebosch beginnende bij de Geest. En verder Eerste stuck of Gansebosch in 1813 en in 1850 het raadselachtige Kijtebol. Bij nader inzien zou dat nog wel eens een verbastering van Heinebollen kunnen zijn, de Friese naam voor zeebies. Zeebies houdt van enigszins brakke wateren en veenweidegebieden We zijn nu rond op wat kleine stukjes na die verder geen naam mogen hebben De veel voorkomende naam Middenkoogh voor de Middelwech of Braakweg is m.i. een verkorting van Middenkooghwegh net zoals de Zoutkaagweg bij de Weere verkort is tot Zoutkaag. De dubbele Gansebosschen Aan beide zijden van de noordelijke Cromme Gouw vond je de Ganse bosschen. De westkant werd wel de Kleine Gans genoemd. Nergens staat om welke soort ganzen het eigenlijk ging. Rotganzen?? De Braakpolder met zijn opvallende verscheidenheid aan vormen en benamingen waaraan een interessante geschiedenis kan worden afgelezen zal waarschijn lijk ingrijpend veranderen en een stuk simpeler worden. Jammer. Heel jammer. Jan Keuken Litt. vnl. Oud Archief Winkel o.a. L 67-70, L 217-219, L 224. Ons infoblad 23. Strijkmolens v.d. NiedorperkoggeJan Smit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 30