- 1 - Dirck Rembrantsz. van Nierop. Abel Jansz. Tasman van Lutjegast en de Ontdekking van Nieuw Zeeland. Dirck Rembrantsz. van Nierop en de expeditie in 1642 van Abel Jansz. Tasman naar het onbekende Zuidland. Bij mijn onderzoek naar het leven en werk van onze bekende Niedorper Dirck Rembrantsz. v. Nierop (1610-1682), kom ik nog regelmatig voor aardige verrassingen te staan. Dat overkwam me ook op een warme zomerdag in 1993. Die dag ontdekte ik in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, na een lange speurtocht tussen zeer oude boeken, een voor mij onbekende uitgave van Dirck Rembrantsz. uit 1674. Hierin staat de oudste gedrukte samenvatting te lezen van het verloren gegane authentieke rapport over de expeditie in 1642 van1 Abel Tasman naar het onbekende Zuidland. Dit curieuze boek heeft van Dirck de volgende titel meegekregen: "Tweede deel van enige Oefeningen, 't welck is in Geographia ofte Aertskloots-beskrijvinge" Dirck heeft het boek in vier afzonderlijke hoofdstukken verdeeld. Het eerste deel gaat over het 'vroeg vertonen der Sonne op Nova- Zembla int jaer 1597'. Deel twee handelt over 'Enige aenmerkingen op de Raise benoorden om na Oost-India. Het derde gedeelte gaat over 'Abel Tasmans ontdekking na het onbe kende Suid-lant. Tenslotte behandelt Dirck in het vierde gedeelte 'de Letterspelling dat is hoe men de Letteren uitspreken en spellen sal'Een verhaal dat eigenlijk totaal niet bij de drie voorgaande past", misschien had

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 2