- 28 - 17. In 1640 heette dit het Suydt van de Fock bij Gorters molen. Waarschijnlijk was Gorter eertijds molenaar op deze zogenaamde 'oude molen' van de Oosterpolder Zo wordt hij bijv. de Jan Backersmolen genoemd in het jaar 1725. 18. Het Suyderste stuck van de Langebosch, genaamd de Fock (1666) In de vorige eeuw De Grote Fok. 19. De Langebosch. Ook de Noorderste stuck vdLangebosch 1610. De Lange Bosch in 1850. 20. De Calverbosch, met het Riet van 't Calverbosch, dat later met een slootje werd afgescheiden exact langs de vorm van het door Geleyn getekende rietbos. Het zou dus eigenlijk een eigen nummer moeten hebben. 21. 't Riet van het Seugebosch. 22. Het Seugebosch. 23. De Ruygebosch (ca 1610), in de 19e eeuw Het Brugje. Ruyg had gewoon de betekenis van wild groeiend struikgewas 24. Omstreeks 1610 omschreven als 'de ander bosch genaemt Kees Backs bosch.Kort daarna heette het Florisbosch of voluit Floris Jaap Muilenbosch, en die naam heeft het, on geacht nieuwe eigenaars bijna ongewijzigd mogen houden. 25. Het Riet van het Floris J. Muilenbosch (1722) en in 1850 De Kleine Fok. Zeer opzettelijk zijn in dit deel van de polder de oude rietlanden gescheiden gehouden van de weilanden Rechts de Kromme Gouw en links de Kamer met daarachter het Klein of Noorder Rommelbosch.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 29