- 26 - 14. Helemaal aan het begin van de perceelsnamen aan de oostelijke kant van de Middenweg of Middenkoogh werd de aanduiding gebruikt 'noordoost aen bij de dijk langs, ofte van het bruggetie af' en dan volgde in 1640 Het Eerste stuck neffens Jan Claessen Lamberts huys. Het bruggetje is op de kaart van Gele ij n rechts boven nr.14 getekend. Het genoemde huis zal dan wel het huis met de boompjes rechts van de Mientweg zijn. Bij het graven van de kolken voor de strijkmolens in 1654 ging dit deel geheel verloren en werd het tweede stuck het eerste stuck. Bij Groot Addinge(n)land, wat overigens ook als Gr. Addinks of Addinx werd geschreven bleef de vroegere toevoeging Thiend stuck, zoals gezegd, nog lange tijd bestaan. 15. Ook dit stuk is nauwelijks twintig jaar droog geweest. Het werd genoemd het Oosterse stuck neffens Heynisland. Bat Heynis uit 1636 blijkt in 1722 verbasterd tot Hym. Heynis zal te maken hebben met Jacob Jan Oom Heynis van nr. 12, maar ook met Pieter Nanning Oom Heynis die Jan Smit noemt als bewoner van het huis vlak naast de Boeren- sluis (De Strijkmolens v.d. Niedorperkoggeblz. 39). Dat klopt precies met onze nummer 13. Ook nu staat er nog een woning, om precies te zijn: de boerderij van Hoogstraten, op het hoekje tussen de West- friese Dijk en de Grote Kolk. De Braakweg gezien vanaf de NoorderkolkdijkRechts achtereenvolgens de 19e eeuwse Eendenwijd, de Vijf Geers, De Blankert en dan Mosch en Mobbes. Links misschien nog een metertje Welichhorn, dan de Grote Fok en naast en achter de boerderij de Lange Bosch. Het geheel maakt hier al een sterk verkavelde indruk. De meeste scheidingssloten zijn verdwenen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 27