- 25 - 8. Het Suyderdamkehet Zuyderste van Dam, of 't Suyderste stuck in den Dam. In 1641 het Sevende stuck neffens Pieter Lerven Of we hier met twee verschillende dammen te maken hebben is de vraag. De uitdrukking 'in den Dam' suggereert geen simpel verbindingsdammetje in een slootje. Men zou dan kunnen den ken aan een volplempen van het oude wiel, maar dat lijkt me wat onwaarschijnlijk. Het afdammen van een vroegere kreek of moerasrivier spreekt natuurlijk aardig tot de verbeelding maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor. Wellicht hebben we hier te maken met een herinnering aan de eerste indijkingen binnen het boezemgebied bijvoorbeeld in 1575. Een blik over de Zuydsijdt van Sijgerlant, het Middelbosch of Dieuwer Noomptges en vóór het Weeregemaal in de verte, de Gansebosschen 9. Omstreeks 1640 het Sesde stuck,Oude Piets Bosch. In 1722 toen 5e stuk het Claes Oude Pieterbosch. Later Mobbes. 10. In 1722 Doezers Weduwe. Dat werd Mosch in 1850. 11. Het Vierde stuck neffens Adriaen Pool(s)huys (1640). 12. In 1640 het Derde stuck, neffens Jacob Jan Oom Heynis erff In 1722 J.J. oom Heynsloot. In de 19e eeuw de Vijf Geers. 13. Het Tweede stuck, neffens Pieter Nannings erff (1640). Dat werd in 1722 het Eerste stuck neffens Pieter Nannings huys vanouds het Tweede stuck. Hieruit blijkt wel, dat niet alleen de namen van bepaalde per sonen heel lang vrijwel onveranderd aan veldnamen verbonden bleven, maar ook de telnamen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 26