- 22 - Veldnamen in de Braakpolder. II Het voorgaande verhaal ging over de veldnamen zoals ze in 1850 voorkwamen, dus zo'n anderhalve eeuw geleden. In dit vervolg draaien we de geschiedenis nog wat meer te rug De Braakpolder ontstond in de 17e eeuw, na het nodige ge harrewar tussen voor- en tegenstanders. Het betrekkelijk lage gebied tussen Lutjewinkel en Kolhorn langs de West- friese Dijk zorgde aanvankelijk voor opvang van het teveel aan regenwater, tot het via de spuisluizen in Kolhorn geloosd kon worden. Zulke min of meer natuurlijke tijdelijke bergingsplaatsen of boezemgebieden kwamen meer voor, zoals bijvoorbeeld tussen de zoge naamde Dikke Paal en Aartswoud, aan het eind van de Langereis.) Het gebied bij Kolhorn bestond uit diverse wielen, dellen en rietlanden. Het vormde het laatste stuk van een gemeen schappelijk poldergebied van Winkel en Nieuwe Niedorp. In het natte j aar getij wat best eens een half jaartje kon aan houden,kon het soms lang duren voor het gevallen hemelwater zijn weg had gevonden naar zee. De verderop wonende Niedorpers hadden er alle belang bij, dat de waterafvoer vlot verliep, maar dat gold net zo goed voor de dichterbij wonende Winkelers die nochthans pogingen deden h boezemgebied in te polderen. De Niedorpers maakten zich nog ongerust over deze gang van za Toch blijkt uiteindelijk met algemeen goed vinden het groot ste deel al in 1575 omkaad en aan de oude functie onttrokken Daarbij werd één van de twee molens verplaatst naar het zo genaamde Addingenland, dichtbij de Kromme Gouw in het Braak- gebied, niet zo erg ver van Kolhorn. Deze verplaatsing moest de afwatering bevorderen. Het duurde niet lang of nijvere droogmakers waren opnieuw bezig en de rapen waren gaar. De protesten gingen naar Den Haag, het Hof van Holland bemoeide zich er mee. De 80-jarige oorlog moest maar eventjes wachten. Om een lang verhaal kort te maken: In 1634 mochten de Winkelers de Segerijdt met alle braken inpolderen, op voorwaarde, dat er in tijden van nood een overlaat gebruikt kon worden. De Niedorpers kregen boven dien voor gezamenlijke rekening een extra molen dicht bij huis Dat werd de Westermolen, merkwaardig genoeg aan onze huidige Oosterweg De drooglegging van de Heerhugowaard bracht helaas met zich mee, dat er naar het westen nauwelijks nog geloosd kon worden Gebruik van de overlaat in de Braakpolder bleek erg gevoelig te liggen et a 1 ken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 23