- 21 - NKD. 1-IEIlV. KERK TE NIEUWE NIEDORT. RIJKSDIENST MONUMENTENZORG De veel geroemde en zeer oude laatgotische kruiskerk die in de vorige eeuw zo nodig gesloopt moest worden, gezien vanaf de zuidkant. De tekening blijkt pas enkele jaren na de sloop gemaakt, waarschijnlijk naar een wat te grove schets. Er zijn namelijk wat foutjes gemaakt, zoals bijv. met het aantal sierboogjes onder het hek van de omloop. Enkele maten zoals van de galmgaten kunnen niet helemaal kloppen. Wie de toren goed bekijkt zal nog wel wat ontdekken. Waar de aardige leeuwtjes zijn gebleven die eertijds op de hoekpunten van het hek prijkten is een andere kwestie. In elk geval is de kruisvorm zonneklaar en het ontbreken van de stro ken tufsteen in het koorgedeelte ook. Op de tekening van de plattegrond is te zien dat de ingang aan de voor zijde een merkwaardig schuin lopend voorportaal had en dat er bij het koor nog het een en ander is aangebouwd. Jammer dat daarvan nog geen afbeelding boven water is gekomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 22