- 18 - Romeinse handarbeid in Nieuwe Niedorp te zien? De grote kerktoren die in het midden van Nieuwe Niedorp staat is gebouwd van bakstenen en natuursteen. Elke vijf lagen baksteen (in het onderste deel) worden gevolgd door een dikke laag grijsachtige, soms geelachtige natuursteen Naar mijn mening is niet alle natuursteen in de kerktoren van tufsteen, maar toch wel een groot deel ervan, vooral in dit onderste deel, en dat zou wel eens kunnen betekenen dat we hier bouwmateriaal zien wat door de Romeinen ge bruikt is voor hun gebouwen die ze indertijd neergezet heb ben aan de andere kant van de Rijn. U zult vragen om een bewijs, maar dat kan niet meer worden dan een waarschijnlijkheidsbewijs Maar eerst een antwoord op de vraag "wat is eigenlijk tuf steen". Tufsteen, of oorspronkelijk dui f kleur i ge steen, is volgens Van Dale een grauwe, poreuze, vulkanische steen soort ten dele verharde en later verweerde vulkanische slijkmassa's ten dele in water afgezette en met water vermengde vulkanische uit werpselen als o.a. zand en as). Dit gesteente is in Nederland niet te vinden, laat staan in de Kop van Noord-Holland. Ook de geelachtige steensoort is hier niet te vinden. Nu is het interessante van de aanwezigheid van tufsteen in de Niedorper toren, dat er "oorspronkelijk een in de 13e eeuw gebouwde tufstenen kerk aanwezig was, die na te zijn afgebroken werd vervangen door een kruiskerk" volgens A.Wit in zijn Historie v.d. Niedorpen en Winkel, blz. 82.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 19