- 15 - Over boeren, bedrog en boter. Een tijdje geleden kreeg ik een oud getuigschrift in handen van de "Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier"opgericht in 1871 en toen ken nelijk zetelend in ons eigenste Winkel. De fraaie kleurenlitho, zo'n 50 bij 65 cm groot, vertoont naast wat versierende arabesken twee horens van overvloed, twee gekroonde leeuwen (want Hollanders wilden we wezen) en verder dieren die men op een boerderij pleegt aan te tref fen. In de linker benedenhoek aanschouwt men het hoopvolle begin van de landbouwmechanisatie in de vorm van een ver plaatsbare stoommachine meer bekend als de locomobiel, een dorsmachine, een zelfbinder en dan nog een kaaspers en een karnmachine Wie o wie uit onze omgeving zou wat meer kunnen vertellen over deze oorkonde en de daarbij behorende vereniging.. Tentoongesteld op de floralia-tentoonstelling in Winkel kwam slechts het volgende naar voren: Men zou zich in de eerste plaats op de veeteelt hebben gericht en in later ja ren zou de zetel verplaatst zijn naar Alkmaar. Eigenlijk op zoek naar wat meer gegevens over de geschiedenis van de Nederlandse boter naar aanleiding van de 19e eeuwse veldnaam Roode boter in de Braakpolder (infoblad 22) kwam ik genoemde vereniging ineens weer tegen in een uitgave van de Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond "Botercontrole in Ne derland" door V.H.C.Knapp (1926).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 16