Wegens het onvoldoende verkrijgbaar zijn van dahlia's moesten de floraliadagen in 1975 noodgedwongen 14 dagen worden uitgesteld. Tot overmaat van ramp begon het tijdens dat weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag te stormen, met als gevolg dat enkele bloemstukken aanzienlijke schade opliepen. Het mozaiek 'Moedersbriefbelandde in de sloot en was niet meer te redden. De groep liet deze tegenvaller desondanks zeer gelaten over zich komen en plaatste een bordje met de tekst "Per luchtpost verzonden". In 1973 kon het buitengebeuren geen doorgang vinden aangezien de Dorpsstraat en het trottoir zich in een moei lijk begaanbare toestand bevonden. Dit was het gevolg van werkzaamheden met de aanleg van riolering en het leggen van kabels en buizen voor de nutsbedrijven De tentoonstelling die bij de fam. Molenaar in de 'Prins Mau- rits' gehouden zou worden, kon aldaar niet doorgaan omdat het café in de nacht van 12 op 13 september afbrandde. Gelukkig kon er onderdak gevonden worden bij fam. Hees in 'De Roode Een hoorn' Als compensatie voor het niet doorgaan van het buitengebeuren was er in de zaal een door de firma Schmalz uit Schagen ver zorgde modeshow. Om het geheel een apart tintje te geven ver leenden 'mannequins' uit het dorp hieraan hun medewerking. Bestuursleden. Het mag als bekend worden verondersteld dat een vereniging staat of valt met de betrokkenheid van de leden of de bevolking. Echter ook een actief bestuur is van groot belang. De floraliavereniging heeft in de afgelopen 65 jaar vele be stuurders gehad. Sommigen hielden het na een paar jaar voor ge zien, anderen bleven langer aan. Onder hen die langer bleven was Ootjer Strijbis die na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest in 1960 afscheid nam als penning meester Tijdens de tentoonstellingsdagen behartigde de heer Strijbis zijn geldzaken in de kleine souffleursruimte onder het toneel. Er werd besloten dat voor zijn opvolger de heer G. Jonge jan een confortabeier ruimte gezocht zou worden. In 1978 nam mevr. T.Groot- Van der Hagen afscheid na gedurende 20 jaar het secretariaat te hebben behartigd. Als getrouw bestuurslid mag zeker de heer C. van Zoonen genoemd worden. Hij werd in april 1950 in het bestuur gekozen en heeft te kennen gegeven in 1995 te zullen aftreden. Gedurende 45 jaar is hij dan bestuurslid geweest, maar vooral ook een actief lid van de opbouwcommissie Bestuurslid de heer A. Wit heeft eveneens te kennen gegeven in 1995 te zullen stoppen. Vanaf febr. 1969 is hij onder meer ver antwoordelijk geweest voor de afdeling huisvlijt en fotografie. Daarbij was hij de assistent van de heer Van Zoonen bij de opbouw en afbraakwerkzaamheden. Dit zijn, voor zo ver bekend, degenen die gedurende 15 jaar of langer zitting in het bestuur hebben gehad.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 14