In 1953 is er sprake van een eenvoudig bloemencorso met 47 stukken. Het wordt een prima geslaagd corso genoemd. Voor de kinderen werd er in 1951, 1952 en 1953 een ballonwed strijd georganiseerd. En groot succes bleek toen het ringsteken op de fiets te zijn. Dit gebeuren stond in de grote belangstelling bij de ouderen, die tegen een gering inschrijfgeld leuke prijzen konden winnen. In 1962 namen er 62 personen aan deel. Het bloemencorso ging in zowel kwantiteit als kwaliteit vooruit en trok steeds meer bezoekers. Om de optocht van de met bloemen versierde wagens, fietsen, au topeds en dergelijke door het dorp ongestoord te kunnen laten verlopen, werd de stoet begeleid door verkeerspolitie op motoren. Daar de toegang tot het dorp en corso nog steeds geheel gratis was, verkochten 'bloemenmeisjes' vanaf 1960 corsages aan de toe schouwers. De opbrengst hiervan was bestemd om de kosten van het corso te drukken. Dit bestond in 1961 uit 22 stukken. Zoals gebruikelijk verleende het fanfarekorps weer haar muzikale medewerking; ook de jeugddrumband uit Hoorn was aanwezig. Om de hoger wordende kosten van het corso te kunnen ondervangen werd er met ingang van 1963 aan de ingang van het dorp entree geheven Overgang van bloemencorso naar mozaieken en werkstukken. Voor velen geheel onverwachts viel in 1965 het besluit om het jaarlijkse corsogebeuren te laten vervallen en een overstap te maken naar bloemmozaieken en werkstukken Bloemenmeisjes in het begin van de jaren zestig.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 12