- 10 - In de naoorlogse jaren verzorgden enkele leden van het Niedorps Amusements Orkest onder leiding van B. Persijn meerdere malen de muzikale omlijsting van het zaalgebeuren Jeugdfloralia Indachtig het gezegde 'Jong geleerd, oud gedaan' kreeg ook de jeugd in 1964 de gelegenheid om een eigen floraliatentoonstel- ling te organiseren. Er werd toen een geheel op zichzelf staan de jeugdafdeling opgericht met een eigen bestuur. In een andere ruimte dan de grote floralia, organiseerden en hielden zij hun eigen tentoonstelling. Met wisselend succes hield dit stand tot 1972. Er kon toen nie mand gevonden worden die de jeugd wilde adviseren en begeleiden met het inrichten van hun tentoonstelling. De ervaring had inmiddels geleerd dat een goede begeleiding van de jeugd noodzakelijk was. In 1974 kon onder leiding van Ben Harberts de jeugdfloor op nieuw van start gaan in het verenigingsgebouw 'Onder de kas tanje' bij het klooster. In 1980 was de laatste jeugdfloralia in de Doopsgezinde kerk aan de Dorpsstraat. De opheffing was het gevolg van het niet meer beschikbaar zijn van toezicht houdende oudere personen. Het buitengebeuren Vanaf het prille begin is er veel aandacht voor het buitenge beuren geweest. Drijvende bloemperken van dahlia's en asters lagen dan in de Voorsloot en zaagmolen haven bij de speeltuin. Buurtcomité's droegen zorg voor de versiering van het dorp. De feestverlichting bestond uit lampions en gekleurde waxine lichtjes die waren opgehangen langs de sloot en aan de bruggen. Met financiële steun van het polderbestuur was de sluis bij de Oosterweg met bloemen versierd en verlicht. 's Avonds gingen leden van de plaatselijke kanovereniging met versierde en door lampjes verlichte kano's door de Voorsloot. Uit eigen herinnering is mij bijgebleven dat dit een sprookjes achtige aanblik gaf wat een diepe indruk op de vele toeschou wers achterliet. Op de zondagmiddag was er voor de ouderen een optocht van ver klede personen terwijl de jeugd mee kon doen met versierde pop- pe- en kruiwagens. Het f1ora1 iafeest werd opgeluisterd met mu ziek van het fanfarekorps Excelsior. De damesafdeling van de gymnastiekvereniging Hercules-Hebe gaf 's zondags demonstraties van hun kunnen in de muziektent. Indien de kas het toeliet werden de floraliadagen afgesloten met een indrukwekkend vuurwerk in de speeltuin. Dit was een behoorlijke publiekstrekker wat veel bezoekers van buitenaf aantrok Eerste aanzet tot een bloemencorso. Aangezien de bloemenoptocht door het dorp hoofdzakelijk een aangelegenheid van de jeugd was, werd vanaf 1947 geprobeerd de ouderen er meer bij te betrekken. Deze werden opgewekt om met versierde fietsen aan de optocht deel te nemen. Tevens was er ringsteken met paard en wagen voor hen georganiseerd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 11