- 9 - Omstreeks 1960 Sommige daarvan waren slechts gedurende enkele jaren aanwezig, andere kregen regelmatig een plaats in de zaal. In de notulen werden onder meer de volgende attrakties genoemd: ballen gooien, schiettent, sjoelbak, biljarten op de vlotbrug, grabbelton, naam raden van een pop, aantal erwten in een fles schatten Een goede gedachte was het om in 1947 de draaiende genummerde schijf waarop met speren kon worden geworpen, te doen vervangen door een draaiend rad met sp ij kers. Het zogenaamde rad van avon tuur. Deze attraktie is tot heden niet alleen een publiekstrek ker, maar zorgt eveneens voor een behoorlijke financiële onder steuning van de kas. Tot voor enkele jaren werd er aan de tentoonstellingszaal en tree geheven. In 1947 bedroeg deze voor de jeugd 0,10 en voor de ouderen 0,50 per jaar. In de 'theetuin' op het toneel was gelegenheid om gezellig zit tend aan een tafeltje, een kopje thee of koffie te drinken. In 1947 kostte dit 0,25, met een gebakje erbij 0,50. Blijkbaar was er een behoorlijke omzet van want in het genoemde jaar werden er 800 gebakjes en 250 room soezen besteld. Het koffie- en thee zetten met het ser veren daarvan, is alt ij d op vrij willige basis door enkele da mes verzorgd. In de periode 1950- 1960 werd door be middeling van plaatselijke kruide niers, afwisselend een landelijke fabri kant als Van Nelle, Douwe Egberts of Tik- Tak ingeschakeld. Een medewerker van één dezer firma's zorgde dan voor de koffie en thee en maakte tevens reclame voor het fir- mamerk In het verleden werd het verblijf in de zaal opgevrolijkt door grammofoonmuziek

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 10